دانلود مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر 35 ص

دانلود مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر 35 ص

دانلود مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 36 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏مقدمه


‏نیشکر طی دوران رشد علفی وتا شروع رشد طولی ‏ساقه پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت علفهای هرز حساس است . لازم است طی این دوران مزرعه را درمقابل علفهای هرز کاملاً ‏حفاظت نمود. کنترل مکانیکی علفهای ‏با استفاده از چنگک گرد‏ان وکولتیواتورهای پنجه غازی یا پاشنه ای ودیسکی تازمانی که ارتفاع بوته به حد محدود کننده ورود تراکتور به مزرعه برسد، امکان پذیر است .لازم است توجه شود که ریشه محصول گسترش سطحی زیادی دارد . به همین جهت عمق کار وفاصله پاشنه های کولتیواتور ‏نسبت ردیف کاشتنی بایستی بنحوی تنظیم گردد که به ریشه های محصول آسیبی نرسد.


‏قبل از سبز شدن محصول ویا به صورت حفاظت شده می توان علف کش گراماکسون به میزان تا 2تا 3 لیتر ‏درهکتار از مایع حل شونده 20% تجاری جهت کنترل علفهای هرز یک ساله از راند آپ به میزان 8 تا 10 لیتر از مایع حل شونده 48% تجاری برای کنترل علفهای هرز سبز شده واز باسفاپن به میزان 10 تا 12 کیلوگرم در هکتار از نمک محلول د رآب 85 درصد تجاری جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ یک ساله وچند ساله استفاده نمود.


‏سایر علفکشهای ‏قابل استفاده در مزارع نیشکر عبارتند از آترازین ، سنکور، آمترین تو‏- ‏فور‏- ‏دی وآسولام می باشند که ما در این پروژه به شرح وبررسی این سموم جهت آشنایی بیشتر کاربران با آنها می پردازیم.


‏بخش 1- ‏معرفی


‏تو‏- فور‏- دی علف هرزکشی است انتخابی براساس ماده مؤثر هورمونی تو‏–‏ فو‏ر‏-دی نمک آمینه ( 2,4-D Amin Salt ‏) که دارای 720 گرم ماده مؤثر د رلیتر می باشد.


‏تو‏- فور‏- دی برای دفع علفهای هرز پهن برگ د رمزارع غلات ، نیشکر وذرت به کار می رود.


‏این ماده هورمونی با خاصیت سیستمیک خود پس از سمپاشی بسرعت توسط برگ وساقه علفهای پهن برگ جذب وبه اندامهای مختلف آن منتقل شده ، باعث رشد سریع وغیر قابل کنترل آن می شود، ونتیجتاً تنفس علف هرز با سرعت بیشتری انجام گرفته ومواد غذائی موجود در گیاه تحلیل می رود، واین عمل باعث مرگ علف می گردد.


‏تو ‏–‏ فو‏ر‏- دی بر روی غلات، نیشکر ، وذرت وهمچنین علفهای هرز نازک برگ اثر سوء ندارد زیرا خواص فیزیولوژیکی این گیاهان مانع جذب آن می گردد.


‏تو‏ ‏–‏ فو‏ر‏ ‏–‏ دی بعد ازسمپاشی با توجه به رطوبت ودرجه حرارت خاک پس از یک تا چهار هفته تجزیه شده واثری از آن باقی نمی ماند.


‏بعلت خاصیت فیزیکی تو‏- فور‏- دی ، هرگاه مقدار 720 گرم ماده موثر در لیتر داشته باشیم ، مایع مزبور در دمای کمتر از 14 درجه سانتی گراد شروع به کریستالیزه شدن می نماید ودراین حالت نمی توان آنرا مورد مصرف قرار داد . چون نگهداری ممتد سم در بالای درجه قید شده همیشه میسر نیست، برای رفع این مشکل ، کارخانه کمی لینر اطریش نوعی تو‏- فور‏ ‏–‏ دی مقاوم به سرما ار که تا منهای 15 درجه سانتی گراد می باشد، تولید نمود که اخیراً به کشور وارد ودر دسترس زارعین قرار م‏ی گیرد.( دراین مورد به برچسب تو‏–‏ فو‏ر‏–‏ دی خریداری توجه گردد). 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر 35 ص

خرید آنلاین