دانلود مقاله روابط آب و خاک و گياه

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گياه

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گياه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏روابط آب و خاک و گياه


‏پتانس‏ی‏ل‏ آب


‏ آب قابل استفاده‏ٔ‏ خاک


‏ ‏جذب و حرکت آب


‏تبخ‏ی‏ر‏ و تعرق (Evapotransopiration‏)


‏ عوامل مح‏ی‏ط‏ی‏ مؤثر بر تبخ‏ی‏ر‏ و تعرق


‏ عوامل گ‏ی‏اه‏ی‏ مؤثر بر تبخ‏ی‏ر‏ و تعرق


‏ تبخ‏ی‏ر‏ و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration‏)


‏تنش کمبود رطوبت


‏ تنظ‏ی‏م‏ فشار اسمز‏ی‏ Osmotic adjustment‏


‏ عکس‌العمل روزنه‌ها به تنش رطوبت


‏ اثرات تنش آب بر عملکرد


‏بازده مصرف آب


2


‏خا‏ک گياه علفى سريع‌الرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مى‌باشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليت‌هاى گياهى لازم است:


‏ ۱. حلال بوده و محيطى مناسب براى واکنش‌هاى شيميائى فراهم مى‌نمايد.


‏ ۲. محيطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى‌باشد.


‏ ۳. موجب تورم سلول‌هاى گياهى مى‌شود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گياه و شکل‌گيرى آن مى‌گردد.


‏ ۴. باعث آبگيرى (Hydration‏)، خنثى‌سازى (Neutralization‏)، بار الکتريکى روى مولکول‌هاى کلوئيدى مى‌شود. در مورد آنزيم‌ها، آبگيرى موجب حفظ ساختمان آنزيم و تسهيل فعاليت‌هاى کاتاليزورى آن مى‌گردد.


‏ ۵. ماده خام فتوسنتزى فرآيندهاى هيدرولتيکى و ساير واکنش‌هاى گياهى را تشکيل دهد.


‏ ۶. تبخير آب (تعرق) موجب خنک شدن گياه مى‌گردد.


‏ در شرايط مزرعه، ريشه‌ها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مى‌کنند، درحالى‌که ساقه و برگ‌ها در محيط نسبتاً خشک رشد مى‌نمايند. اين امر موجب جريان مستمر آب از طريق خاک به داخل گياه و به اتمسفر مى‌گردد که در جهت کاهش انرژى پتانسيل صورت مى‌گيرد. مقدار آبى که روزانه از اين طريق جريان مى‌يابد حدود ۱ تا ۱۰ برابر مقدارى است که بافت گياهى در خود نگه داشته و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آبى است که براى توسعه‏ٔ‏ سلول‌هاى جديد مصرف مى‌شود و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مى‌رسد. بنابراين در اولين مرحله، آب از طريق خاک به برگ حرکت مى‌کند تا مقدار آبى که از طريق تعرق از دست رفته را جبران نمايد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گياه

خرید آنلاین