دانلود مقاله ذرت 17 ص

دانلود مقاله ذرت 17 ص

دانلود مقاله ذرت 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏گونه هاي ‏ذرت


‏انواع ذرت از نظر ويژگي ها و ساختمان آنوسپروم ‏متفاوت هستند . مهمترين گونه هاي ذرت عبارتند از :


‏گونه ذرت غلافي : پر مصرف ترين گونه در كشورهاي توليد كننده ذرت


‏گونه ذرت دنداني


‏گونه ذرت سخت


‏گونه ذرت آردي


‏ذرت شيرين : براي توليد كنسور ذرت استفاده مي ود و قند آن دكسترين است.


‏گونه اپك2 : داراي اسيد آمينه هاي ضروري ليزين و متانونين و تروپيتوفان است . اين گونه از موتاسيون ها حاصل شده


‏گونه ذرت مومي


‏گونه ذرت آجيلي


‏ويژگي هاي كيفي ذرت :


‏گونه هاي مختلف ذرت داراي ويژگي هاي متفاوتي هستند و براي مصارف مختلف ذرت گونه هاي با ويژگي هاي خاصي مناسب تر است . بنابراين پيش از انتخاب ذرت ابتدا بايد نمونه آن را مورد ارزيابي لازم قرار داد . در ارزيابي ذرت جهت استفاده براي موارد مختلف عوامل زيادي تاثير دارند كه مهمترين آنها عبارتند از : رنگ،وزن مخصوص،ميزان دانه هاي شكسته شده،دانه ها آسيب ديده،دانه هاي حشره زده،دانه هاي كپك زده ،آشكار و پنها بو،مقدار نشاسته.


‏مراحل مقدماتي براي تعيين اسيديته و پراكسيدنيك


‏دو بسته پفك را خرد كرده و داخل ظرف شيشه اي دردار مي ريزيم .نسبتاً آنرا پر مي كنيم سپس روي آن را هگزان مي ريزيم تاسزحي كه هگزان بالا بيايد و 24 ساعت مي گذاريم بماند بعد از اين مدت آنرا صاف كرده و هگزان چون حلال چربي است چربي پفك را در خود حل كرده و خارج مي شود و از صافي رد شده و بعد از اين محلول (هگزان و چربي) را مي گذاريم بماند تا هگزانش خارج شود . مي توانيم روي بن ماري قرار دهيم تا اين كار سريعتر انجام شود.از روغن باقي مانده براي تعيين اسيديدته و پراكسيد استفاده مي كنيم .


‏رطوبت


‏ابتدا پليت را كه داخل فور استريل كرديم از فور درآورده و داخل دسيكاتور گذاشته تا سرد شود. بعد پليت را با ترازي ديجيتالي وزن كرده و وزن آنرا يادداشت مي كنيم ‏سپس kg‏2 نمونه را روي آن وزن كرده بعد نمونه را در سطح پليت پخش كرده ‏و در داخل فور مي گذاريم ‏و به مدت 5/2 ساعت در دماي c‏105 و سپس اختلاف وزن قبل و بعد از خشك كردن را اندازه مي گيريم . براي تهيه نمونه ‏يك بسته پفك برداشته و پفك داخل آنرا ‏خرد مي كنيم و بعد بسته را باز كرده و نمونه را برمي داريم . براي اندازه گيري بعد از خشك كردن پليت را از فور برداشته و داخل دسيكاتور گذاشته تا سرد شود بعدش وزن مي كنيم‏.


‏100*


‏=‏درصد رطوبت


‏ ‏ ‏وزن پليت و نمونه بعد از خشك كردن وزن پليت اوليه


‏وزن نمونه


‏رطوبت بايد حداكثر 3% باشد .


‏نمك :‏ g‏2 گرم نمونه پفك خرده شده را داخل ارلن cc‏500 ريخته وزن مي كنيم. سپس cc‏9 اسيد نيتريك غليظ 65% به اضافه cc‏25 نيترات نقره اره نرمان به نمونه اضافه مي كنيم و روي هيتر قرار ‏مي دهيم درابتداي جوش آنرا برمي داريم سپس CC‏5-3 پرمنگنات اشباع به آن اضافه مي كنيم اگر تغيير رنگ داد و محيط قهوه اي شد يك مقدار از گلوكز تجاري آنرا از بين مي بريم ‏و بعد CC‏100 آب مقط به آن اضافه كرده و در مجاورت معرف زاج آهن اشباغ با تيوسيانات آمونيوم اره نرمال تا ايجاد رنگ آجري تيتر مي كنيم.


‏=‏درصد ‏نمك


‏100*


‏ ‏ ‏585/0*(v‏ -25)


‏وزن نمونه


‏ v‏ حجم تيوسيانات مصرفي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ذرت 17 ص

خرید آنلاین