دانلود تحقیق عایق هاي مایع در برق قدرت

دانلود تحقیق عایق هاي مایع در برق قدرت

دانلود تحقیق عایق هاي مایع در برق قدرت

عایق هاي مایع در برق قدرت - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 186


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏عایق های مایع


‏186


‏عایق هاي مایع در برق قدرت


‏عایق های مایع


‏2


‏چکیده:


‏این پروژه که تحت عنوان عایق مایع در برق قدرت می باشد از سه فصل تشکیل یافته است که در طول این فصل ضمن آشنایی شما با عایق های مایع و انواع آنها شما را با چگونگی کاربرد و خصوصیات فیزیکی این عایق ها آشنا می سازیم.


‏در فصل اول تحت عنوان گروه بندی عایق های مایع شما را با انواع عایق های مایع و گروه بندی این عایق ها آشنا کرده و ضمن آشنایی هر چه بیشتر با این گونه عایق ها شما را با خواص فیزیکی و شیمیایی این عایق ها آشنا می کنیم.


‏در فصل دوم که تحت عنوان ‏خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع می باشد ضمن آشنایی شما با ‏خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این عایق ها و ضمن آشنایی هر چه بیشنر با این گونه عایق ها با روغن های این عایق و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و خواص الکتریکی این عایق آشنا می شوید.


‏در فصل سوم که تحت عنوان شکست در عایق های مایع ضمن آشنایی با شکست در این گونه عایق و نظریه های مربوط به این شکست در این عایق ها با نظریه های شکست و همچنین با توجه به نظریه های شکست به ترکیب عایق مایع و جامد پرداخته و شما را هر چه بیشتر با شکست عایق های مایع آشنا می سازد ودر انتها به نتیجه گیری مباحث مربوطه دراین سه فصل پرداخته می شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق عایق هاي مایع در برق قدرت

خرید آنلاین