دانلود تحقیق هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي

دانلود تحقیق هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي

دانلود تحقیق هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي

هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 47


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏2


‏هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي


‏مقدمه


‏هدف از تأسيسات روشنايي ايجاد شرايط خوب ديدن و فراهم كردن محيطي ايمن و راحت با روشنايي مناسب مي باشد .


‏ كه مهمترين پارامترها در اين مهم شدت روشنايي ‏كافي‏ ،‏ جلوگيري از انعكاسات ناخواسته‏ ،‏ هماهنگي درخشندگي اطراف با درخشندگي محيط وهمچنين جلوگيري از خيرگي چشم از منابع نوري و درخشندگي مناسب سطوح داخلي و استفاده از منابع نوري با مشخصه هاي رنگي مناسب مي باشد .


‏ اينجانب در مجتمع مسكوني فوق فاكتورهاي زير را در نظر گرفته ام .


‏ محيط مسكوني كه رنگ ديوارهاي آن سفيد و با ضريب انعكاسي 90-70و بطور متوسط هر شش ماه يكبار نظافت ميگردد و از لحاظ گرد و خاك ‏و آلودگي ،‏ اكثر قسمتها تميز در نظر گرفته شده است .


‏ لامپهاي مورد استفاده در اين مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدليل‏ نبود اطلاعات كافي از ديگر لامپها‏ بخصوص رشته اي ) با رنجهاي 40 و 32 وات كه با چوك‏،‏ تواني معادل 51 و 40 وات و همچنين جرياني معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(


‏2


‏با خازن ) مي باشد كه خازنهاي د‏ر نظر گرفته شده با ظرفيت 5/4 ميكروفاراد و رنج جريان 24/0 آمپر كه از نظر اقتصادي بسيار با صرفه است‏.‏ كليدها از نوع يك پل و دو پل و تبديل استفاده شده و حداقل جريان عبوري از پريزها 2 آمپر است و حداكثر 5/2 آمپر و براي حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع كليد و پريزها از كف برابر با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي پريزهاي برق و تلفن 30 سانتي متر از كف و براي كليدهاي روشنايي 110 سانتي متر از كف در نظر گرفته شده است .


‏براي حفاظت از زدگي و آسيب ديدگي كابلها آن ها را در داخل ‏لوله قرار مي دهند كه شامل انواع زير مي باشد لوله گالوانيزه ، لوله هاي فولاد سياه ، برگمن ،PVC‏ و خرطومي و غيره و لوله هاي مد نظر در اين مجتمع از نوع PVC‏ با قطر 11 و 16 ميليمتر مي باشد


‏ و ضريب همزماني مطابق با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي روشنايي داخلي ساختمانهاي مسكوني 66% و براي پريزها 70% در نظر گرفته شده كه بطور كل ضريب همزماني 68%انتخاب گرديد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي

خرید آنلاین