دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي

دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي

دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق  گرفتگي

ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


72 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏71


‏ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق ‏گرفتگي


‏1


‏1


‏چكيده


‏در طي مراحل پيشرفت پروژه مطالب زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در فصل اول فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي بررسي شده و پيرامون مطالبي در خصوص شرايط بروز برق گرفتگي، ساختار الكتريكي بدن انسان، عوارض برق‏ ‏گرفتگي، جدول تأثيرات فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي حوادث ثانوي شكل هاي حاصل از حوادث برق بحث شد.


‏در فصل دوم تفاوت اثرات جريان هايAC,DC‏ بر روي بدن انسان مورد بررسي قرار گرفته و پيرامون مسائلي همچون، اثر جريان هاي مستقيم در ولتاژهاي بالا، اثر بيولوژيكي جريان متناوب، ميزان اثار متناسب با فركانس، خطر جريان متناوب نسبت به مستقيم، خطر ابتلا به بيماري سرطان براي ساكنان اطراف كابل هاي برق فشار قوي بررسي شده است.


‏فصل سوم و چهارم پيرامون مسائل حفاظتي بوده و استفاده از راه هاي كاهش خطر در برابر جريان هاي الكتريكي مورد بحث قرار گرفته كه از آن جمله مي توان به انواع زمين‌هاي الكتريكي، صفر كردن ها، هم پتانسيل ها و استفاده از ترانس هاي يك به يك يا جدا كردن حفاظتي اشاره كرد. 


دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي ,ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي ,دانلود دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي ,ميزان,مقاومت,بدن,انسان,در,مقابل,برق,گرفتگي,


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي

خرید آنلاین