دانلود تحقیق مشخص كردن راكتانس

دانلود تحقیق مشخص كردن راكتانس

دانلود تحقیق مشخص كردن راكتانس

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مشخص كردن راكتانس


پسوند : word (..doc) - صفحه : 50


بخشی از فایل :


 


‏0


‏49


‏موضوع پروژه درسي:


‏مشخص كردن راكتانس محورهاي d‏ وq ‏ از موتورهاي سنكرون ‏مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت روتور


‏مشخص كردن راكتانس محورهاي


‏0


‏2


d‏ وq ‏ از مورتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري وضعيت روتور


‏خلاصه مقاله :


‏اهميت موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در زياد شدن دامنه كاربردي آن است و در آينده بيشتر ( PMSMs‏ ) بدون سنسورشفت عمل خواهند كرد و مشخصات تجربي پارامترهاي ماشين كه مقداري هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشي خواهد بود.


‏بنابراين در اين مقاله روشي بيان شده كه در آن نيروي الكترو موتوري القايي و راكتانس محور d‏ از آزمايش بي باري و راكتانس محور q ‏ و زاويه بار ‏از آزمايش بارداري به وسيله يك روش تحليلي مشخص شده اند.


‏در اين روش محدوديت اندازه گيري زاويه بار v‏وجود ندارد اين روش مناسب است براي ( PMSMs‏ ) هاي كه بصورت عادي با جريان منفي محور d ‏ عمل مي‌كنند بنابراين اشباع در مسير شار محورd‏ وجود ندارد. خيلي بيشتر از اينها، روش بسيار ساده اي است براي انجام دادن بوسيله هر تكنسين آزمايشگاهي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق مشخص كردن راكتانس

خرید آنلاین