دانلود تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

دانلود تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

دانلود تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 41


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏1


‏كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور


‏شبكه هاي حسگر مي تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظير سنسور يا حسگرزلزله شناسي ، نمونه گيري مغناطيسي در سطح كم ، حسگر حرارتي ، بصري ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداري و رادار ، كه مي توانند محيطي متفاوتي عمليات نظارتي و مراقبتي را بشرح زير انجام دهند :


‏حرارت ،


‏رطوبت ،


‏حركت وسايل نقليه ،


‏فشار سنجي ،


‏بررسي و مطالعه تركيبات خاك


‏سطوح و يا وضعيت صدا


‏تعيين وجود و يا عدم وجود انواع اشياء


‏تنش ها و يا استرس هاي مربوط به اشياء و بالاخره


‏تعيين مشخصاتي نظير سرعت ، مسير و اندازه يك جسم ازدستگاههاي حسگر مي توان براي شناسائي دائمي و تعيين حوادث مختلف و كنترل موضعي دستگاهها استفاده نمود وجود اين حسگرهاي كوچك و ارتباط بي سيم آنها با يكديگر كاربردهاي جديدي را در نواحي مختلف نويد مي دهند .


‏2


‏ما كاربردهاي آنها را به بخش هاي متعدد طبقه بندي كرده ايم ، مانند محيط زيست ، بهداشت ، منزل و مواردي كاربرد تجاري ، البته مي توان اين طبقه بندي رابيشتر بسط داد بطوريكه تقسيم بندي شامل موارد ديگري مثل كاوش هاي فضائي ، فرآيندهاي شيميايي و نجات افراد از فاجعه بشود .


‏شبكه هاي حسگر بي سيم كه كاربردهاي ‏نظامي دارند ،


‏مي توانند جزء‏‌‏لاينفك عمليات فرماندهي نظامي ، كنترل امور ، مخابرات ، فعاليت هاي كامپيوتري ، امور جاسوسي و مراقبتي و سيستم هاي هدف گيري باشند . ويژگي هاي شبكه هاي حسگر كه شامل استقرار نصب سريع و كم خطا بودن آنها مي باشد ، استفاده آنهارا در امور نظامي افزايش داده است چون شبكه هاي حسگر مبتني هستند بر وسايل كوچك و فشرده وارزان قيمت ، لذا در صورتيكه اين قطعات توسط نيروهاي دشمن از بين بروند ، تهديدي براي عمليات نظامي محسوب نمي شوند وبدين ترتيب شبكه هاي حسگر مي توانند روش بهتري براي كنترل عمليات در ميادين جنگ باشند .


‏بعضي از كاربردهاي نظامي شبكه هاي حسگر عبارتند از :


‏نظارت بر نيروهاي حودي و تجهيزات و وسايل ،


‏نظارت و كنترل فعاليت هاي ميدان جنگ ،


‏شناسايي نيروهاي دشمن 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

خرید آنلاین