دانلود تحقیق طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

دانلود تحقیق طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

دانلود تحقیق طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 148


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏148


‏موضوع :


‏طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت


‏3


‏چكيده :


‏توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS‏) به كار گرفته مي شود.


‏اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين ‏–‏ شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه‏ ‏كار جديد تهديد شود.


‏موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري ‏


‏سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

خرید آنلاین