دانلود تحقیق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

دانلود تحقیق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

دانلود تحقیق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 153 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏عنوان :


‏استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS‏) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم


‏2


‏فهرست مطالب


‏عنوان ‏ ‏صفحه‏


‏چكيده


‏فصل اول ‏–‏ مقدمه


‏1-1- پيشگفتار‏ 4


‏1-2- رئوس مطالب ‏ 7


‏1-3- تاريخچه ‏ 9


‏فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت


‏2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت‏ 16


‏2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت ‏ 17


‏2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه ‏ 18


‏2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS‏) ‏ 23


‏2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه‏ 27


‏فصل سوم: كنترل مقاوم


‏3-1-كنترل مقاوم ‏ 30


‏3-2- مسئله كنترل مقاوم‏ 31


‏3-2-1- مدل سيستم‏ 31 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

خرید آنلاین