دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


23 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


1


‏بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز


‏چكيده


‏هدف اين مقاله نشان دادن توانايي ترانسفورماتور جابجا كننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST‏ در كاهش تلفات سيستم قدرت است. در اين راستا ابتدا تواناييهاي PST‏ با ديگر ادواتي كه توانايي كنترل سيلان قدرت را دارند، مقايسه مي شود. سپس شبكه برق منطقه اي تهران و خطوط رابط آن با نواحي مجاور به عنوان شبكه نمونه مطالعه مي شود و محل نصب مناسب PST‏ در جهت كاهش تلفات اين شبكه مشخص مي گردد. شبيه سازيها نشان مي دهد كه PST‏ نه فقط تلفات برق منطقه اي تهران را كم مي كند بلكه توانايي كاهش تلفات كل شبكه سراسري را نيز دارد.


‏كلمات كليدي:


‏ترانسفورماتور جابجا كننده فاز، PST‏ ، كاهش تلفات ، FACTS‏


3


‏1- مقدمه


‏هدف بهره برداران از سيستم قدرت اين است كه در حالت دائم توان درخواستي مصرف كننده را تحت ولتاژ ثابت و فركانس معين تأمين نمايند. از ديدگاه مسائل كنترلي، بر روي مصرف كننده نمي توان محدوديتهاي زيادي اعمال نمود. در نتيجهع كنترل اصلي در شبكه برق روي توليد و انتقال است. طراحان در طراحيهاي اوليه مربوط به سيستم توليد و انتقال،‏‌‏قابليت توليد و انتقال درخواستي را مدنظر قرار مي دهند. ولي با گذشت زمان تغييراتي از قبيل رشد مصرف، اتصال شبكه ها به يكديگر و تأسيس نيروگاهها و خطوط انتقال جديد اين توازن را برهم زده و محدوديتهايي را در بهره برداري از شبكه قدرت به وجود مي آورد.


‏در شبكه هاي غربالي اتصال شبكه ها در كنار مزاياي زيادي كه دارد، داراي مشكلات عديده اي نيز هست. از جمله اين مشكلات عبور توان در مسيرهاي ناخواسته در سيستم انتقال است. اين مسئله مي تواند موجب افزايش بار غيرمجاز و عدم بهره برداري بهينه از سيستم قدرت شود. لذا بايستي بطريقي توان عبوري از يك مسير را كنترل نمود.


‏در ‏نواحي با خطوط طولاني، مسئله فوق مشكل ساز نيست، بلكه مشكل عمده مسئله حد پايداري گذرا و افت ولتاژ غيرمجاز است. به اين معني كه براي حفظ پايداري شبكه و ‏تثبيت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوري در سيستم انتقال بايد محدود شود. درنتيجه اين مشكل باعث مي گردد كه ظرفيت بارپذيري 


دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز ,بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز,دانلود دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز ,بررسي,امكان,كاهش,تلفات,انتقال,با,نصب,ترانسفورماتور,جابجا,كننده,فاز


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

خرید آنلاین