دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


77 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏76


‏موضوع :


‏آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين‏ ‏و اهداف آن


‏2


‏فصل اول :‏‌


‏تعاريف


‏آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين


‏بخش اول :‏‌‏كليات


‏هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد


‏دامنه كاربرد ‏–‏ اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها حداكثر 1000 ولت جريان متناوب مي باشد تدوين گرديده است .


‏حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380 ولت تعيين گرديده و همين مقدار براي مدارهاي با ولتاژ فاز حداكثر 1000 ولت نياز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرايط خاصي كه ايجاد اتصال زمين مؤثر با مقاومت كل سيستم ( دو اهم ) امكان پذير نباشد بايد مجوز لازم در اين مورد ازوزارت كار اخذ گردد.


‏رعايت كليه مقررات اين آيين نامه الزامي بوده و عدم اجراي موارد پيش بيني شده يا انجام نيمه كاره آنها سبب بي اثر شدن و در نتيجه كل سيستم ايمني مربوطه خواهد گرديد. 


دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن ,آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن,دانلود دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن ,آيين,نامه,ايمني,تأسيسات,الكتريكي,با,اتصال,به,زمين,و,اهداف,آن


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

خرید آنلاین