دانلود تحقیق اعتیاد 2

دانلود تحقیق اعتیاد 2

دانلود تحقیق اعتیاد 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏اعتياد چيست؟


‏اعتياد را به عادت كردن خود گرفتن، خوگر شدن، و خود را وقف عادتي نكوهيده كردن معني كرده اند. به عبارت ديگر، ابتلاي اسارات آميز به ماده مخدر كه از نظر جسمي يا اجتماعي زيان آور شمرده شود اعتياد نام دارد.


‏اصطلاح اعتياد به سهولت قابل تعريف نيست، اما عواقب آن به صورتهاي مختلف نظير كم شدن تحمل و وابستگي بدني هويدا مي شود.


‏در طب جديد به جاي كلمه اعتياد، وابستگي به دارو به كار مي رود كه داراي همان مفهوم ولي دقيق تر و صحيح تر است. مفهوم اين كلمه آن است كه انسان بر اثر كار برد نوعي ماده شيميايي از نظر جسمي و رواني به آن وابستگي پيدا مي كند، به طوري كه بر اثر دستيابي و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست مي دهد؛ در حالي كه نرسيدن دارو به خماري، دردهاي جسماني و احساس ناراحتي و عدم تامين دچار مي شود(فدائي و سجاديه، 1365: 19).


‏معتاد كيست؟


‏معتاد كسي است كه در اثر مصرف مكرر و مداوم، متكي به مواد مخدر يا دارو شده باشد، يا به عبارت ديگر قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر معتاد شناخته مس شود. (برژره، 1368:5) از نظر آسيب شناسي هر دارويي كه پس از مصرف چنان تغييراتي را در انسان به وجود آورد كه از نظر اجتماعي قابل قبول و پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت يا واكنش نشان دهد، آن دارو مخدر است و كسي كه چنين موادي را مصرف مي كند معتاد شناخته مي شود.


2


‏تاريخچه اعتياد در ايران


‏در مورد چگونگي ورود ترياك به ايران نظريات ‏گوناگون و متفاوتي وجود دارد گروهي از تاريخ دانان ورود ترياك به ايران را يادگار ‏يورش اعراب دانسته اند عده اي ديگر از مورخان نيز لشگريان مغول را عامل گسترش اين ‏چنين موادي در ايران پنداشته اند . آنچه بديهي است ايرانيان خيلي بيشتر از حمله ‏چنگيز با افيون و موارد استعمالش آشنايي داشته اند چنانچه دو پزشك ايراني يعني ابو ‏علي سينا و رازي از نخستين دانشمنداني هستند كه به مصرف مواد افيوني در طب گسترش ‏بخشيدند .


‏با آنكه برخب از پادشاهان صفوي چون شاه طهماسب و شاه عباس به شدت با ‏گسترش ترياك مبارزه كردند ولي از آنجايي كه اين دوران همزمان با رشد استعمارگران ‏غربي بود سعي شد كه از اعتياد عليه جوامع در حال رشد بهره برداري شود به گونه اي كه ‏كشت خشخاش در روستاهاي ايران متداول گشت و خريد و فروش آن معمول شد.


‏كشت خشخاش ‏تا سال 1334ادامه داشت و از آن سال به بعد ممنوع اعلام شد و اداره نظارت بر مواد ‏مخدر به وجود آمد كه ظاهرا برنامه هاي زير را دنبال ميكرد:


‏1- ‏جلوگيري از كشت ‏خشخاش


‏2- مبارزه با قاچاقچيان مواد افيوني و مخدر به همت مقامات قانوني 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق اعتیاد 2

خرید آنلاین