دانلود پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص

دانلود پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص

دانلود  پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص) را ویرایش کنید.

پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص - word (..DOC) - دانلود پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص ,پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص,دانلود دانلود پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص ,پروژه,پرورش,گلهای,زینتی,46,ص

فایل : filetypetxt

46 صفحه

متن نمونه :

 

 

28

1

1

‏«‏بنام خدا‏»

 

‏«‏ فهرست مطالب ‏»

‏عنوان ‏ ‏ صفحه

‏تاریخچه و سبکهای گوناگون هنر باغ سازی در جهان ‏ ‏ 1

‏فصل اول ‏–‏ توسعه باغ سازی کهن 2 ‏

‏بخش اول ‏–‏ بابل 3

‏فصل دوم ‏–‏ توسعه باغ سازی در قرون وسطی‏ 3

‏بخش اول ‏–‏ ایتالیا‏ 4

‏بخش دوم ‏–‏ ‏فرانسه‏ 5

‏بخش سوم ‏–‏ انگلستان‏ 5

‏بخش چهارم ‏–‏ خاور دور‏ 5

‏تاریخچه و سبک پردیس سازی در ایران ‏ 6

‏فصل اول‏ ‏–‏ تحول تاریخی باغ در ایران‏ 8

‏بخش اول ‏–‏ باغ های تیموری‏ 8

‏بخش دوم ‏–‏ باغ های صفوی یا شاه عباسی ‏ 9

‏بخش سوم ‏–‏ باغ های قاجاری‏ 10

‏بخش چهارم ‏–‏ باغ های شیراز‏ 10

‏باغ تخت ‏–‏ باغ ارم ‏ 10

‏بخش پنجم - باغ های تبریز‏ 10

 

 


 

 


دسته:

دانلود پروژه پرورش گلهای زینتی 46 ص

خرید آنلاین