دانلود كارافريني 30 ص

دانلود كارافريني 30 ص

دانلود  كارافريني 30 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (كارافريني 30 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 30 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏مقدمه مقدمه


‏روند تغيير و تحولات در جامعه امروزي آنچنان سريع و شتابان شده است كه پيشبيني آينده مقدور نيست .


‏حركت كشورها به سوي يكپارچگي در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و پديده جهاني شدن ، بر اقتصاد و الگوهاي كسب و كار در سرتاسر دنيا تآثير گذاشته است ..


‏در سايه اين تغيير و تحولات ، روند استخدام و معيارهاي آن نيز در كشورها در حال تغيير است ؛ به طوريكه افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مدام العمر و دائمي در يك شغل نيستند .


‏همچنين در شركت ها و سازمان ها نيز ديگر چنين فرصت هايي وجود ندارد .


‏ماهيت تغيير و تحولات در دنياي مشاغل و حرفه ها طوري است كه نياز مستمر به كسب دانش و مهارت جديد در هر شغلي ضروري به نظر مي رسد . از طرف ديگر ، جهاني شدن و انتشار سريع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت بيشتر بين شركت ها شده است . بهمين دليل ، دولت ها به اين نتيجه رسيده اند كه براي كسب موفقييت اقتصادي در عرصه ء ملي و بين المللي در عرضهء خدمات و توليد محصولات در سازمان ها و شركت ها نياز مبرم به توسعه كارآفريني است كه بعنوان عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسعه ، يعني لوكوموتيوران توسعه ، حركت ها يي را آغاز كند كه منجر به خلاقيت و نوآوري مستمر شود .


‏اين نوآوري ها بوجود نخواهد آمد ، مگر آنكه نهادهاي مختلف ، زمينه و بستر آن را فراهم آورند .


‏كارآفريني فرايندي است كه با نگاه فرصت گرايانه ء كارافرين آغاز مي شود و نتيجه آن عرضهء خدمات و محصولات جديد و ايجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ، ايجاد يك چيز ارزشمند از هيچ چيز است.


‏براي افزايش ميزان كارافريني در افراد جامعه مي توان آگاهي ها و توانائي هاي آنان را در اين زمينه بالا برد.


‏به اين ترتيب ، راه اندازي كسب و كارهاي تازه نيز رونق خواهد گرفت . يكي از عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني ، توجه خاص به تقويت نظام آموزشي است .


‏امروزه تقريباً در تمام پايه هاي تحصيلي همهء كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ، آموزش و ترويج كارآفريني جاي ويژه اي دارد .


‏ ‏


‏1


‏مقدمه مقدمه


‏روند تغيير و تحولات در جامعه امروزي آنچنان سريع و شتابان شده است كه پيشبيني آينده مقدور نيست .


‏حركت كشورها به سوي يكپارچگي در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و پديده جهاني شدن ، بر اقتصاد و الگوهاي كسب و كار در سرتاسر دنيا تآثير گذاشته است ..


‏در سايه اين تغيير و تحولات ، روند استخدام و معيارهاي آن نيز در كشورها در حال تغيير است ؛ به طوريكه افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مدام العمر و دائمي در يك شغل نيستند .


‏همچنين در شركت ها و سازمان ها نيز ديگر چنين فرصت هايي وجود ندارد .


‏ماهيت تغيير و تحولات در دنياي مشاغل و حرفه ها طوري است كه نياز مستمر به كسب دانش و مهارت جديد در هر شغلي ضروري به نظر مي رسد . از طرف ديگر ، جهاني شدن و انتشار سريع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت بيشتر بين شركت ها شده است . بهمين دليل ، دولت ها به اين نتيجه رسيده اند كه براي كسب موفقييت اقتصادي در عرصه ء ملي و بين المللي در عرضهء خدمات و توليد محصولات در سازمان ها و شركت ها نياز مبرم به توسعه كارآفريني است كه بعنوان عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسعه ، يعني لوكوموتيوران توسعه ، حركت ها يي را آغاز كند كه منجر به خلاقيت و نوآوري مستمر شود .


‏اين نوآوري ها بوجود نخواهد آمد ، مگر آنكه نهادهاي مختلف ، زمينه و بستر آن را فراهم آورند .


‏كارآفريني فرايندي است كه با نگاه فرصت گرايانه ء كارافرين آغاز مي شود و نتيجه آن عرضهء خدمات و محصولات جديد و ايجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ، ايجاد يك چيز ارزشمند از هيچ چيز است.


‏براي افزايش ميزان كارافريني در افراد جامعه مي توان آگاهي ها و توانائي هاي آنان را در اين زمينه بالا برد.


‏به اين ترتيب ، راه اندازي كسب و كارهاي تازه نيز رونق خواهد گرفت . يكي از عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني ، توجه خاص به تقويت نظام آموزشي است .


‏امروزه تقريباً در تمام پايه هاي تحصيلي همهء كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ، آموزش و ترويج كارآفريني جاي ويژه اي دارد .


‏ ‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود كارافريني 30 ص

خرید آنلاین