دانلود طرح مركز تخصصي تعميرات و خدمات تلفن همراه 18 ص

دانلود طرح مركز تخصصي تعميرات و خدمات تلفن همراه 18 ص

دانلود  طرح مركز تخصصي تعميرات و خدمات تلفن همراه 18 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

طرح مركز تخصصي تعميرات و خدمات تلفن همراه 18 ص

پسوند : word (..doc) - صفحه : 18

بخشی از فایل :

 

 

‏18

‏دانشگاه ‏جامع ‏علمی کاربردی ‏مدیریت صنعتی خراسان رضوی

 

‏ ‏

‏فهرست‏ مطالب‏ :

‏کلیات و معرفی طرح / اهد‏ا‏ف اجرای طرح / شرح فرآيند

‏مجوزات قانونی مورد نیاز / ظرفيت / نظارت

‏ زمانبندی اجرای طرح

‏سرمايه گذاري

‏ ‏سرمايه گذاري ثابت:

‏جدول هزينه هاي مقدماتي و قبل از بهره برداري

‏جدول تجهیزات و ادوات مورد نیاز

‏جدول تاسيسات مورد نیاز

‏جدول سرمایه گذاری ثابت طرح

‏ ‏سرمايه در گردش:

‏جدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره

‏چارت سازماني

‏نيروي انساني

‏جدول نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز و حقوق و دستمزد

‏جدول هزینه های جاری در یک دوره یک ساله

‏جدول سرمايه در گردش

‏فروش و خدمات

‏جدول فروش و خدمات طرح در طي (یک سال)

‏بررسي سود و زيان

‏كل سرمايه مورد نياز

‏جدول سود و زيان طرح ( ساليانه)

‏بازاريابي

‏مشتریان و بازار های هدف

‏نحوه تبليغات و بازاريابي

‏رقبا

‏چشم انداز

‏کلیات و معرفی طرح :

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

دسته:

دانلود طرح مركز تخصصي تعميرات و خدمات تلفن همراه 18 ص

خرید آنلاین