دانلود طرح توجيهي توليد سيمان

دانلود طرح توجيهي توليد سيمان

دانلود  طرح توجيهي توليد سيمان

طرح توجيهي توليد سيمان 19 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون

نوع فایل : word (..doc)

تعداد صفحه : 19

قسمتی از محتویات فایل :

 

 

‏طرح توجيهي

‏توليد سيمان

‏در منطقه قير و كارزين استان فارس

‏توسط شركت سيمان سپهر قير و كارزين

‏سال

‏ميزان توليد

‏ميزان واردات

‏جمع

‏مصرف سرانه

‏1376

‏19470

‏371

‏37/19471

‏314

‏1377

‏20100

‏5/2

‏5/20102

‏320

‏1378

‏21795

‏8/3

‏8/21798

‏340

‏1379

‏23929

‏15/4

‏15/23933

‏36‏9

‏1380

‏26645

‏42/5

‏42/26650

‏400

‏1381

‏28455

‏97/5

‏97/28460

‏431

‏1382

‏30466

‏42

‏30508

‏450

‏1383

‏32198

‏337

‏32535

‏471

‏1384

‏326403

‏661

‏33304

‏475

‏1385

‏34406

‏280

‏34686

‏496

‏1386

‏40003

‏آمار منتشر شده

‏40003

‏555

‏ * روزنامه صنعت سيمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

‏** با احتساب جمعيت عنوان 72 ميليون نفر در سال 1386

‏مقدار واقعي تقاضا و مصرف سرانه سيمان در كشور

 


دسته:

دانلود طرح توجيهي توليد سيمان

خرید آنلاین