دانلود طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص

دانلود طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص

دانلود  طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص

طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 59


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏طرح توليد طناب پلاستيكي


‏1


‏فهرست مطالب


‏عنوان


‏صفحه


‏پيشگفتار‏ ‏ ‏.......................................................................................................................


‏1


‏فصل اول: ‏كليات و سوابق


‏1-1- معرفي اجمالي پروژه ‏ ‏.........................................‏.................................................


‏3


‏2- 1- معرفي محصول ‏ ‏.................................................................................................‏


‏5


‏3-1- كاربرد محصول ‏ ‏.......................................................‏...........................................‏


‏6


‏4-1- بررسي نياز جامعه ‏و بازار اين محصول‏ ‏ ‏...............................................................


‏7


‏5-1- مصرف‌كننده ‏ ‏...........................................................................‏...........................‏


‏8


‏سوابق توليد‏ ‏ ‏...................................................................................................................


‏9


‏فصل دوم : ‏طراحي توليد


‏1-2- فرايند توليد ‏ ‏.........................................‏................................................................


‏11


‏2-2- نمودار فرايند توليد ‏ ‏.............................................................................................


‏13


‏3-2- ابزار و ماشين آلات موردنياز‏ طرح‏ ‏ ‏.................‏...................................................


‏14


‏4-2- طرح استقرار ماشين آلات ‏ ‏..................................................................................


‏15


‏5-2- مواداوليه و منابع تأمين آن ‏ ‏...........................................‏.......................................


‏16


‏6-2- ظرفيت توليد ‏ ‏.......................................................................................................


‏16


‏7-2- برنامه زمان‌بندي اجراي طرح ‏ ‏.............................................‏................................


‏17


‏8-2- جايابي و محل اجراي طرح ‏ ‏................................................................................


‏18


‏فصل سوم: ‏نيروي انساني


‏1-3- نيروي انساني موردنياز ‏ ‏.............................................‏...........................................


‏20


‏2-3- ‏برآورد ‏هزينه خدمات نيروي انساني ‏ ‏..................................................................


‏20


‏3-3- شرح وظايف پرسنل ‏ ‏.....................................................................‏......................


‏22


‏طرح توليد طناب پلاستيكي


‏3


‏4-3- سازماندهي نيروي انساني ‏ ‏...................................................................................


‏22


‏عنوان


‏صفحه


‏فصل چهارم : ‏زمين و ساختمان‌هاي موردنياز


‏1-4 –‏ زم‏ي‏ن موردنياز ‏ ‏..........................‏..........................................................................


‏24


‏2-4- ساختمان‌هاي واحد توليد ‏ ‏...................................................................................


‏24


‏3-4- ساختمان‌هاي اداري، خدمات و پشتيباني ‏ ‏..........‏.................................................


‏25


‏4-4- هزينه‌هاي ساختمان‌سازي ‏ ‏...................................................................................


‏26


‏5-4- پلان طرح ‏ ‏..............................................................‏.............................................


‏27


‏فصل پنجم : ‏انرژي و تأسيسات


‏1-5- انرژي برق مصرفي ‏ ‏.............................................................................................


‏30


‏2-5- انرژي آب مصرفي ‏ ‏............................‏.................................................................


‏30


‏3-5- انرژي ‏سو‏خت مصرفي ‏ ‏.......................................................................................


‏31


‏4-5- ارتباطات ‏ ‏................................................‏.............................................................


‏31


‏5-5- تأسيسات حرارتي ‏ ‏...............................................................................................‏


‏31


‏6-5- تأسيسات برودتي ‏ ‏.......................................‏.........................................................


‏32


‏7-5- برآورد انرژي موردنياز ‏ ‏.......................................................................................


‏32


‏8-5- هزينه‌هاي سرمايه‌اي انرژي و تأسيسات ‏ ‏........................‏......................................


‏33


‏9-5- وسايل حمل و نقل ‏ ‏.............................................................................................


‏33


‏فصل ششم: ‏محاسبات م‏ا‏لي طرح


‏1-6- محاسبه سرمايه كل و منابع تأمين آن ‏ ‏.................‏................................................


‏35


‏2-6- محاسبه سرمايه ثابت طرح ‏ ‏..................................................................................


‏35


‏3-6- محاسبه سرمايه در گردش طرح ‏ ‏...............................................‏..........................


‏37


‏4-6- محاسبه هزينه‌هاي توليد ساليانه ‏ ‏..........................................................................


‏38


‏5-6- محاسبه هزينه‌هاي انرژي مصرفي ‏ ‏..................................................................‏.....


‏39 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص

خرید آنلاین