دانلود روغن نباتي گل شاد 66 ص

دانلود روغن نباتي گل شاد 66 ص

دانلود  روغن نباتي گل شاد 66 ص

روغن نباتي گل شاد 66 ص - word (..Doc) - عمومی و آزاد - گوناگون

نوع فایل : word (..Doc)

تعداد صفحه : 63

قسمتی از محتویات فایل :

 

 

Ø ‏ ‏طرح توجيهي روغن نباتي ‏شاد گل‏ ×‏ ‏ ‏ ‏ ?‏ صفحه‏ 1‏

‏مركز آموزش عالي فني و حرفه اي اردكان

 

 

Ø ‏ ‏طرح توجيهي روغن نباتي ‏شاد گل‏ ×‏ ‏ ‏ ‏ ?‏ صفحه‏ 2‏

‏فهرست

‏شرح‏ ‏ ‏ ‏صفحه

‏پیشگفتار............................................................................. 3

‏مقدمه‏ ‏................................................................................ 4‏ ‏ ‏ ‏

‏اطلاعات متقاضی طرح‏ ‏............................................................. 6

‏بخش اول ‏–‏ ‏کلی‏ات‏................................................................... 8‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏بخش دوم – بررسی اقتصادی‏...................................................... 11

‏بخش ‏س‏وم – بررسی ‏ فنی ......................................................... 20‏ ‏ ‏

‏بخش چهارم ‏–‏ بررسی مالی ‏.................................‏....................... 41‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

دسته:

دانلود روغن نباتي گل شاد 66 ص

خرید آنلاین