دانلود زندگينامه چند تن از كارآفرينان موفق جهان 16 ص

دانلود زندگينامه چند تن از كارآفرينان موفق جهان 16 ص

دانلود  زندگينامه چند تن از كارآفرينان موفق جهان 16 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

زندگينامه چند تن از كارآفرينان موفق جهان 16 ص

پسوند : word (..doc) - صفحه : 16

بخشی از فایل :

 

 

] Robert Kuok‏سلطان شكر‏ [

‏ثروتمندترين مرد كشور مالزي كه در حال حاضر در هنگ كنگ اقامت دارد با سرمايه اي ‏معادل 5 ميليارد دلار در ليست ثروتمندترين هاي سال 2005 جهان قرار گرفته است. اگر ‏چه قرار گرفتن نام او را در اين ليست بايد به انباشت دارايي هايش نسبت داد اما شهرت ‏او در كشورهاي مالزي و حتي كشورهاي اطراف تنها به سبب مال و ثروتش نيست. دو ويژگي ‏بارز اين پيرمرد 82 ساله كه از دوران جواني همراه او بوده است سبب برتري او از ‏ديگران در اذهان عمومي شده است. ويژگي اول او نحوه زندگي و تعاملات اجتماعي اش مي ‏باشد. او حتي در اين روزهاي پيري و كهنسالي همچون يك نجيب زاده با رعايت تمامي اصول ‏و نرم هاي اجتماعي در مقابل ديدگان عموم ظاهر مي شود. كساني كه ساليان سال همراه او ‏بوده اند هرگز لحظه اي را به ياد نمي آورند كه او برخوردي خارج از چارچوب قرار دادي ‏خود به نمايش گذاشته باشد.

‏ويژگي دوم خنده رويي و خوش برخوردي اوست. اين مساله چنان دربين كساني كه با او ‏آشنايي دارند به وضوح به نظر مي رسد كه آنها به طنز علت شيريني برخورد او را در ‏سروكار داشتنش با شكر و تجارت آن مي دانند. نكته جالب اينجاست كه حتي در هنگام عقد ‏قرار دادهاي مهم تجاري اين خنده رويي و خوش برخوردي بارها و بارها سبب كوتاه آمدن ‏رقبا و طرفين قرار داد شده و پيروزي نهايي او را سبب گشته است. رفتار شيرين او با ‏اطرافيان موجب شده تا مديران جواني كه هم اكنون تحت تعاليم آموزه هاي او مشغول ‏فراگيري فنون تجارت هستند،با فراغ خاطر و بي هيچ دغدغه تمامي رمزو رازهاي موفقيت در ‏كسب و كار را از او جويا شوند و در سمت هاي آتي خود به كار برند.

‏اما در تمامي اين مدت عليرغم داشتن اين صفات نيكو «kuok» ‏همواره به عنوان مرد شماره ‏يك امپراطوري اش فرمان مي راند و بر تمامي امور نظارت دارد مبادا كه لحظه اي اهدافش ‏از ديدگان كارمندانش دور بماند و آنها به بيراهه روند.

«Robert kuok Hock-Nien» ‏در سال 1923 در «Johor Bahru» ‏مالزي به دنيا آمد. پدرش يك ‏دلال خريد و فروش مسكن بود كه تقريبا سرمايه نسبتا خوبي از اين حرفه به دست آورده ‏بود .

«Robert»‏پس از فارغ التحصيلي از دانشكده «Raffles » ‏در سنگاپور به نزد پدر برگشت تا ‏همراه او به خريد و فروش زمين و مسكن مشغول گردد. د رسال 1949 ،

 

 


 


دسته:

دانلود زندگينامه چند تن از كارآفرينان موفق جهان 16 ص

خرید آنلاین