دانلود مقاله محاسبه سود و زیان

دانلود مقاله محاسبه سود و زیان

دانلود مقاله محاسبه سود و زیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 60 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏4) محاسبه نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه گذاری: مثل 1و2 است ‏/3 و /4 مثل است.


‏یا به عبارتی درصد های مورد سوم را در 2‏ضرب می کنیم چرا که کل سرمایه را تقسیم بر 2 کردیم.


‏نظر به اینکه اصل سرمایه (10.000.000‏) به تدریج طی هر سال برگشت می شود و تا ‏پ‏ایان سال ‏پ‏نجم مبلغ سرمایه گذاری تماماً برگشت شده و صفر می شود نرخ بازدهی حسابداری اشتباه است زیرا بازدهی 2.000.000سالیانه ‏تقسیم بر 10.000.000ریال سرمایه ‏پ‏روژه را محاسبه شده است در حالیکه مبلغ سرمایه در سال اول 10.000.000 ریال است و بخشی از آن در سنوات بعد برگشت شده است ‏نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه مبنای منطقی تری است. از جدول داده ها و مقایسه سالها و نحوه برگشت ‏پ‏ول (یعنی ‏اعداد بزرگتر هم هست کو


‏چکتر هم هست یک ‏پ‏روژه سال اول6 تا ‏میدهد ‏یکی 2تا میدهد بنابراین نصف میشود تا مبنا منطقی تر جلوه کند)


‏5) محاسبه خالص ارزش ‏فعلی سرمایه گذاری (NPV)‏: ‏(‏فرض شود ‏ ‏نرخ بهره i = 20%‏ )


‏ارزش فعلی 5سال 4.000.000ریال خالص ارزش فعلی ‏پ‏روژه ‏11.962.450 این آن Net‏ است.


‏روش کنکوری حل بدین ترتیب است: سال آخر را تقسیم یبر 1.2 کرده حاصل را با سال ما قبل آخر جمع کرده دوباره تقسیم بر 1.2کرده دوباره حاصل را با سال قبل از ماقبل آخر جمع کرده تقسیم بر 1.2 کرده به همین منوال تا سال اول.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله محاسبه سود و زیان

خرید آنلاین