دانلود مقاله مالیات بر ارث

دانلود مقاله مالیات بر ارث

دانلود مقاله مالیات بر ارث

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) : 


 


‏مالیات بر ارث


‏اموال مشمول مالیات بر ارث شامل چه مواردی می باشد؟ روش محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟


‏پاسخ ‏: هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی و دیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.


‏ 1- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 مشمول مالیات خواهد شد.


‏2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%


‏3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلاً مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2‏ 


‏وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم


‏ ‏ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم‏ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:


‏1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد


‏2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها


‏3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها


‏اموال مشمول مالیات بر ارث


‏ ‏ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم ‏– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.


‏ماترک متوفی :


‏ماترک متوفی چیست؟ آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحاً قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد .


‏زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.


‏چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل كفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانكی متوفی داشته باشند، بانكها می توانند پس از احراز هویت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.


‏نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث


‏ ‏ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم ‏– نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است:


‏شرح


‏طبقه اول


‏طبقه دوم


‏طبقه سوم


‏تا مبلغ 000/000/50 ریـال


5%


15%


35%


‏تامبلغ 000/000/200 ریـال نسبت به مازاد000/000/50 ریال


15%


25%


45%


‏تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/20 ریال


25%


35%


55%


‏نسبت به مازاد 000/000/50 ریـال


35%


45%


65%


‏از سهم  الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000 ) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.


‏اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است


‏- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.


‏- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانكهای ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری مجاز.


‏- پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.


‏- چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركتها.


‏- چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی .


‏وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهـدای انقـلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود .


‏احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یكی ازنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد‏ .


‏ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم ‏– وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره كل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.


‏مدارک موردنیاز‏


‏ 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.


‏ملک‏: سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی


‏اتومبیل : ‏سند مالكیت


‏محل كسب:‏ سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مالیات بر ارث

خرید آنلاین