دانلود مقاله كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد

دانلود مقاله كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد

دانلود مقاله كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 24 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد


‏اهداف


‏با مطالعه اين فصل، كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت را در موارد زير فرا مي گيريد:


‏شناسايي، اندازه گيري و بهبود عملكرد؛


‏به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل سودآوري راهبردي (يعني، تعيين اين كه كدام يك از محصولات، خدمات يا مشتريان سودآورتر است)؛


‏تحصيل مزيت رقابتي در بازار (براي مثال از طريق بهبود فرايندهاي غيركاراي توليدي و جلوگيري از تصميمگيريهاي اشتباه در زمينه ساخت يا خريد)؛


‏اتخاذ تصميمات قيمتگذاري و بازاريابي موفق تر؛


‏بهبود عملكرد عملياتي و برنامه هاي پيشرفته براي بهبود مستمر.


‏مقدمه


‏شناخت اقتصادي يك واحد تجاري –‏ آنچه عامل عملكرد است و رقابت تجاري را موجب مي شود- امروزه اهميت حياتي تري نسبت به گذشته دارد. رقابت جهاني، تغييرات فن آوري و صرفه جويي در مقياس از جمله عواملي است كه موجب شده تا بسياري از صنايع نحوه رقابت خود را مورد بازسازي و تجديد نظر قرار دهند.


‏اغلب شركتهايي كه برنامه هاي مذكور را اجرا كرده اند، هزينه يابي بر مبناي فعاليت را براي اندازه گيري موفقيت يا عدم موفقيت برنامه هاي مزبور مورد استفاده قرار داده اند. پيوند دادن هزينه يابي بر مبناي فعاليت و برنامه هاي بهبود مستمر، مبناي مهمي براي رقابت است.


‏سازماندهي اطلاعات‏


‏همانند يك معمار كه كارش را با نقشه شروع مي كند، پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت با هدفي فراگير و يك طرح كلي، شامل موضوعات راهبردي سازمان، شروع مي شود. اين موضوعات كليدي نهايتاً‌ به پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت منجر مي شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد

خرید آنلاین