دانلود مقاله تعريف انبار

دانلود مقاله تعريف انبار

دانلود مقاله تعريف انبار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏تعريف انبار :


‏امروزه انبار د يگر حالت يك محفظه را ندارد بلكه عمليات آن زماني كافي ورضايت بخش است كه از دوجهت اطلاعاتي وفيزيكي مورد توجه قرارگيرد به طور كلي انبا رمحل وفضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ،‌صنعتي يا مواداوليه يا فرآورده هاي مختلف كه اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي وتنظيم مي گردد.


‏انواع انبارها :


‏انبارها از نظر فرم ساختماني به سه صورت زير مي باشند:


‏انبارهاي پوشيده :


‏ اين مكان از تمام اطراف بسته است وداراي سقف ووسايل ايمني كامل مي باشد .


‏انبارهاي سرپوشيده يا هانگارد :


‏2


‏ اين انبار داراي سقف بوده ولي چهار طرف آن باز است وفاقد حفاظ جانبي است . اين نوع انبارها كالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ مي كند .


‏انبار با ز يامحوطه :‌اين انبار به صورت محوطه بوده وجهت نگهداري ماشين آلات ولوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد.


‏وظايف انباردار :‌


‏تحويل اجناس خريداري شده ومورد نياز سازمان ، رسيدگي وبررسي طبق اسناد ومدارك اوليه.


‏صدور برگ درخواست خريد كالا به واحد تداركات داخلي يا سفارشات خارجي درصورت عدم وجود موجودي . دسته:

دانلود مقاله تعريف انبار

خرید آنلاین