دانلود مقاله زمانبندي بستن حسابها و تهيه صورتهاي مالي

دانلود مقاله زمانبندي بستن حسابها و تهيه صورتهاي مالي

دانلود مقاله زمانبندي بستن حسابها و تهيه صورتهاي مالي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) : 


 


1


‏زمانبندي بستن حسابها و تهيه صورتهاي مالي


‏مقتضي است واحدهاي اشاره شده ، صورتهاي مالي سال‏ ‏90‏ ‏ بانضمام يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي كه به تائيد مديران عامل و معاونين مالي واحدها رسيده باشد را به گونه اي تهيه نمايند كه حداكثر تا تاريخ 20/2/91 جهت بررسي و اعلام نظر نهائي به موسسه حسابرسي و بازرسين قانوني مربوطه ارائه گردد . ضمناً همزمان يك نسخه از صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه تدوين شده را جهت تهيه صورتهاي مالي تجميعي به‏ ‏ اداره كل امور مجامع ارسال نمايند كه جزئيات اين زمانبندي به شرح جدول زير مي باشد:


‏شرح اقدامات


‏تاريخ اقدام


‏تاريخ خاتمه


‏ملاحظات‏


‏تهيه پيش نويس گزارشات مالي جهت ارائه به حسابرس و بازرسين قانوني مربوطه


‏20/2/91‏  


‏ 


‏ 


‏رسيدگي به پيش نويس صورتهاي مالي توسط حسابرس و بازرسين قانوني


‏21/2/91‏ 


‏حداكثر 10/3/91


‏جهت ارائه اصلاحات مورد نظر حسابرس


‏حل و فصل موارد حسابرسي و بندهاي گزارش بازرسين قانوني


‏11/3/91‏ 


‏حداكثر 15/3/91


‏در صورت نياز برگزاري پيش مجمع با حضور نماينده اين اداره كل


‏تهيه صورتهاي مالي نهائي و تاييدشده توسط هيئت مديره وارائه به حسابرس وبازرسين قانوني


‏15/3/91


‏حداكثر 20/3/91


‏ 


‏تهيه و ارائه گزارش حسابرس و بازرسين قانوني به مجمع مربوطه


‏20/3/91


‏حداكثر 31/3/91


‏ارائه يك نسخه به اداره كل امور مجامع


‏تهيه صورتهاي مالي تلفيقي(واحد هايي كه زير مجموعه داشته و مشمول تلفيق مي گردند )‏  


‏31/3/91


‏حداكثر 15/4/91


‏ 


‏برگزاري مجامع‏ 


‏به ترتيب تقدم تاريخ‏


ارائه صورتهاي مالي هر واحد‏ 


‏حداكثر31/4/91‏ 


‏با هماهنگي اداره كل امور مجامع


2


‏• ‏بديهيست سازمانها‏ ‏و شركتها‏ ‏ترجيحا ميتوانند‏ ‏شورا يا مجمع خود را در حداقل زمان برگزار‏ ‏نمايند‏ ‏ و‏ ‏از امتياز خاص مربوطه نيز برخوردار خواهند شد .‏


‏توضيحات مهم :‏


‏1-‏ ‏پيرو بخشنامه هاي شماره 147271/8710 مورخ16/6/1387 و شماره 553728/8910 مورخ 6/6/1389 و‏ ‏ به تاكيد است كه كليه سازمانها و شركتها در راستاي سياست ها و اهداف كلان شهرداري نسبت به انتقال حسابهاي بانكي خود به حساب بانك شهر اقدام نمايند و چنانچه در ارتباط با انتقال حسابها مشكلي وجود دارد ضروريست موارد و دلايل مشكلات موجود را اعلام نمايند. ‏


‏2-‏ ‏با توجه به بند 7 موافقتنامه هاي منعقده شهرداري با شركتها و سازمانها و همچنين با توجه به نامه شماره 970957/8930 مورخ 23/9/89 ضروريست در صورتي كه از انعقاد قرارداد با شهرداري در طي سال داراييهاي ايجاد شده‏ ‏و به شهرداري تحويل نگرديده ،‏ ‏ به قيمت تمام شده‏ ‏در‏ ‏ بخش حقوق صاحبان سهام در حسابي به نام آورده شهرداري موقتاً ثبت و اعلاميه آن را به اداره كل مالي جهت ثبت در سرمايه گذاري هاي شهرداري تهران ارسال نمايند كه پس از تصويب مجامع و طي مراحل قانوني به حساب سرمايه ثبت شده سازمانها و يا شركتها اضافه گردد.‏


‏3-‏ ‏لازم است كليه سازمانهاي غير مستقل كه اخيراً مستقل شده اند ليستي از كليه داراييها(اعم از داراييهاي منقول و غير منقول) كه از طرف شهرداري در اختيار آنها گذاشته شده است را تهيه و به ارزش دفتري و در صورت لزوم به قيمت كارشناسي (با تاييد مسئولين ذيربط) در بخش حقوق صاحبان سهام در حسابي به نام آورده شهرداري موقتاً ثبت و اعلاميه آن را به اداره كل مالي جهت ثبت در سرمايه گذاري هاي شهرداري تهران ارسال نمايند . بديهي است پس از اقدامات ياد شده و هماهنگي با مجمع سازمان نسبت به افزايش سرمايه از آن محل اقدام خواهد شد.‏


4-‏ ‏با عنايت به مفاد نامه شماره 688320/128 مورخ 23/9/88 ، ضروريست آخرين يادداشت همراه صورتهاي مالي را به مقايسه عملكرد و بودجه همان سال اختصاص دهند و مراتب را با حسابرس و بازرس قانوني مربوطه هماهنگ نمايند تا ضمن طرح موضوع در مجامع مربوطه به اطلاع استفاده كنندگان ذيربط صورتهاي مالي از جمله شوراي محترم شهر نيز برسد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زمانبندي بستن حسابها و تهيه صورتهاي مالي

خرید آنلاین