دانلود مقاله حسابرسي

دانلود مقاله حسابرسي

دانلود مقاله حسابرسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 79 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏103


‏1


‏فهرســــــت


‏عنــوان ‏ ‏ صفـحــه


‏مقدمه ‏ 5


‏پيشينه حسابرسي ‏6


‏انواع موسسات حسابرسي ‏10


‏ موسسات محلي ‏ 10


‏ موسسات منطقه اي 10


‏ موسسات ملي ‏ 10


‏ هشت موسسه بزرگ 10


‏نقش حسابرسي در اقتصاد كشور ‏1‏1


‏حسابرسي چيست ؟ ‏12‏


‏نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني موسسات غير تجاري ‏14‏


‏روش و مراحل ثبت موسسه ‏ ‏15‏


‏ فرم تقاضانامه ثبت موسسه 15‏ ‏


‏ انتخاب نام موسسه ‏15


‏ مدارك لازم جهت ثبت موسسه 15


‏ ثبت در دفتر انديكاتور 16‏ ‏


‏ درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار 16


‏ تغييرات در موسسه ‏ ‏17


‏نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه ‏ ‏17


‏103


‏2


‏مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسي ‏17


‏اساسنامه موسسه حسابرسي ‏ 18


‏عنــوان‏ ‏ ‏صفـحــه


‏استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي ‏21


‏ ‏استانداردهاي عمومي ‏ 21‏


‏ ‏استانداردهاي اجراي عمليات ‏ ‏21


‏ استانداردهاي گزارشگري ‏ ‏ ‏22


‏آيين رفتار حرفه اي ‏23


‏ ‏نياز به آيين رفتار حرفه اي ‏ ‏23


‏آيين رفتار حرفه اي در حسابرسي مستقل ‏25


‏ اصول در رفتار حرفه اي حسابرسان ‏ ‏26


‏انواع حسابرسي ‏ ‏27


‏ حسابرسي صورتهاي مالي 27


‏ حسابرسي رعايت ‏ ‏ ‏27


‏ حسابرسي عملياتي ‏ ‏28


‏گزارش حسابرسان ‏29


‏ اهميت گزارش حسابرسان ‏ ‏29


‏ بند مقدمه گزارش حسابرسان ‏ ‏29


‏ بند دامنه رسيدگي گزارش حسابرسان ‏ 31


‏ بند اظهار نظر گزارش حسابرسان ‏ ‏31 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله حسابرسي

خرید آنلاین