دانلود مقاله ترازنامه

دانلود مقاله ترازنامه

دانلود مقاله ترازنامه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) : 


 


1


‏ترازنامه


‏ ‏ترازنامه‏ ‏یا‏ ‏بیلان‏ ‏عبارتست‏ ‏از‏ ‏صورتحسابی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏وضعیت‏ ‏مالی‏ ‏یک‏ ‏موسسه‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏زمان‏ ‏مشخص‏ ‏نشان‏ ‏می‌دهد‏.


‏ترازنامه‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏پایان‏ ‏یک‏ ‏دوره‏ ‏مالی‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏پایان‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏تهیه‏ ‏می‌گردد‏. ‏در‏ ‏ترازنامه‏ ‏سه‏ ‏قلم‏ ‏اطلاعاتی‏ ‏دارایی،‏ ‏بدهی‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏مشخص‏ ‏می‌گردد‏.


‏ترازنامه‏ ‏به‏ ‏زبان‏ ‏ساده‏ ‏مشخص‏ ‏می‌نماید‏ ‏که‏ ‏یک‏ ‏موسسه‏ ‏چه‏ ‏میزان‏ ‏دارایی‏ ‏دارد‏: ‏زمین،‏ ‏ساختمان،‏ ‏اثاثه،‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏در‏ ‏صندوق‏ ‏و‏... ‏همگی‏ ‏میزان‏ ‏دارایی‏ ‏موسسه‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏می‌دهند‏. ‏بدهکاران‏ ‏به‏ ‏شرکت‏ ‏نیز‏ ‏جز‏ ‏دارایی‌های‏ ‏شزکت‏ ‏محسوب‏ ‏می‌گردند‏. ‏زیرا‏ ‏بدهکاران‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏با‏ ‏پرداخت‏ ‏پول‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏شرکت‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏پرداختهای‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏دیگر‏ (‏چک‏ ‏و‏...) ‏موجب‏ ‏افزایش‏ ‏دارایی‏ ‏شرکت‏ ‏می‌گردند‏.


‏از‏ ‏طرفی‏ ‏در‏ ‏ترازنامه‏ ‏میزان‏ ‏بدهی‏ ‏سازمان‏ ‏نیز‏ ‏مشخص‏ ‏می‌گردد‏. ‏هر‏ ‏سازمان‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏مختلف‏ ‏بدهی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ (‏حساب‏ ‏بستانکاران‏) ‏و‏ ‏یا‏ ‏موسسه‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏صدور‏ ‏چکهای‏ ‏مختلف‏ ‏اسناد‏ ‏پرداختنی‏ ‏مختلفی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏. ‏خلاصه‏ ‏اطلاعات‏ ‏بدهی‏ ‏موسسه‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏سرمایه‏ ‏تشکیل‏ ‏موسسه‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏قسمت‏ ‏بدهیهای‏ ‏ترازنامه‏ ‏مشخص‏ ‏می‌گردد‏. ‏علت‏ ‏امر‏ ‏این‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏شرکت‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏صاحب‏ ‏سرمایه‏ ‏بدهکار‏ ‏می‌باشد‏. ‏در‏ ‏حقیقت‏ ‏بدهی‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏دیون‏ ‏یک‏ ‏موسسه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏حقیقی‏ ‏یا‏ ‏حقوقی‏ ‏دیگر‏ ‏مشخص‏ ‏می‌کند‏.


‏ترانامه‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اصل‏ ‏زیر‏ ‏استوار‏ ‏است‏:


‏دارایی‏ = ‏بدهی‏ + ‏سرمایه‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏اصل،‏ ‏معادله‏ ‏اصلی‏ ‏حسابداری‏ ‏می‌گویند‏.


‏تعریف‏ ‏دیگر‏ ‏از‏ ‏ترازنامه‏


‏ترازنامه‏ ‏یا‏ ‏بیلان‏ ‏یک‏ ‏گزارش‏ ‏یا‏ ‏صورت‏ ‏مالی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏ارتباط‏ ‏داراییها‏ ‏و‏ ‏بدهیها‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏به‏ ‏ترتیبی‏ ‏گزارش‏ ‏می‌شود‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏صاحبان‏ ‏مؤسسه،‏ ‏بستانکاران‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏اشخاص‏ ‏علاقه‌مند‏ ‏به‏ ‏امور‏ ‏مالی‏ ‏مؤسسه‏ ‏مفید‏ ‏باشد‏. ‏ترازنامه‏ ‏به‏ ‏معادله‏ٔ‏ ‏حسابداری‏ (‏یعنی‏: ‏دارایی‏ = ‏بدهی‏ + ‏سرمایه‏) ‏شباهت‏ ‏کامل‏ ‏دارد‏. [۱]


2


‏ترازنامه‏


‏معرفی


‏اطلاعات‏ ‏این‏ ‏گزارش‏ ‏در‏ ‏نشستی‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏مجامع‏ ‏عادی‏ ‏سالیانه‏ ‏با‏ ‏حضور‏ ‏سهامداران‏ ‏و‏ ‏اعضای‏ ‏هیئت‏ ‏مدیره‏ ‏شرکت‏ ‏برگزار‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏نتایج‏ ‏عملکرد‏ ‏یک‏ ‏دوره‏ ‏مالی‏ ‏شرکت‏ ‏اعلام‏ ‏می‏ ‏شود‏ .


‏پارامترها‏ - ‏مجمع‏ ‏- ‏میاندوره‏ ‏ای‏ ‏ - ‏نمایش‏ ‏جزئیات‏ ‏- ‏محاسبه‏ ‏ - ‏مجموع‏ ‏- ‏میانگین‏ ‏ - ‏ستون‌ها‏ - ‏نام‏ ‏توضیحات‏ ‏- ‏ردیف‏ (‏بدون‏ ‏توضیح‏) ‏- ‏شرکت‏ ‏نام‏ ‏شرکت‏ ‏.


‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏و‏ ‏موجودی‌های‏ ‏نزد‏ ‏بانک‌ها‏ ‏شامل‏ ‏حساب‏ ‏صندوق‏ ‏و‏ ‏موجودی‏ ‏نزد‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏می‏ ‏باشد‏ :


‏حساب‏ ‏صندوق‏ ‏شامل‏ ‏کلیه‏ ‏موجودی‏ ‏نقدی‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏اسکناس‏ ‏و‏ ‏مسکوک‏ ‏،‏ ‏چک‏ ‏،‏ ‏حواله‏ ‏های‏ ‏بانکی‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏اوراقی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بمحض‏ ‏ارائه‏ ‏به‏ ‏بانک‏ ‏بتوان‏ ‏تمام‏ ‏مبلغ‏ ‏اسمی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏وصل‏ ‏کرد‏. ‏و‏ ‏موجودی‏ ‏نزد‏ ‏بانک‏ ‏،‏ ‏موجودی‏ ‏نقدی‏ ‏موسسه‏ ‏در‏ ‏بانکها‏ ‏می‏ ‏باشد‏.


‏سرمایه‏ ‏گذاری‌های‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاریهایی‏ ‏که‏ ‏سود‏ ‏آوری‏ ‏آنها‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏دوره‏ ‏مالی‏ ‏مشخص‏ ‏شود‏ ‏مانند‏ ‏بهره‏ ‏بانکی‏ ‏،‏ ‏اوارق‏ ‏مشارکت‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ .


‏حساب‌ها‏ ‏و‏ ‏اسناد‏ ‏دریافتی‏ ‏تجاری‏ ‏اسناد‏ ‏دریافتنی‏ ‏یا‏ ‏سفته‏ ‏های‏ ‏وصولی‏ ‏شامل‏ ‏نوشته‏ ‏هائیست‏ ‏که‏ ‏اشخاص‏ ‏و‏ ‏موسسات‏ ‏بموجب‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏ ‏مبلغی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سررسید‏ ‏معینی‏ ‏در‏ ‏وجه‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏حواله‏ ‏کرد‏ ‏آن‏ ‏موسسه‏ ‏،‏ ‏صاحب‏ ‏آن‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏وجه‏ ‏حامل‏ ‏تعهد‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ .


‏سایر‏ ‏حساب‌ها‏ ‏و‏ ‏اسناد‏ ‏دریافتی‏ ‏تجاری‏ ‏سایر‏ ‏اسناد‏ ‏دریافتنی‏


‏طلب‏ ‏از‏ ‏شرکتهای‏ ‏گروه‏ ‏و‏ ‏شرکت‌های‏ ‏وابسته‏ ‏طلب‏ ‏از‏ ‏شرکتهای‏ ‏گروه‏ ‏و‏ ‏شرکت‌های‏ ‏وابسته‏


‏موجودی‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏کالا‏ ‏شامل‏ ‏کالای‏ ‏خریداری‏ ‏شده‏ ‏،‏ ‏کالای‏ ‏ساخته‏ ‏شده،‏ ‏مواد‏ ‏خام‏ ‏برای‏ ‏تولید‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏محصول‏ ‏نیمه‏ ‏تمام‏ ‏می‏ ‏باشد‏.


‏سفارشات‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏کالا‏ ‏سفارشاتی‏ ‏جهت‏ ‏خرید‏ ‏موجودی‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏کالا‏


‏پیش‏ ‏پرداخت‌ها‏ ‏هزینه‏ ‏هایی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏موسسه‏ ‏انجام‏ ‏میشود‏ ‏به‏ ‏دو‏ ‏گروه‏ ‏تقسیم‏ ‏می‏ ‏شود‏ : ‏برخی‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏مخارخ‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏زمان‏ ‏پیش‏ ‏از‏ ‏پرداخت‏ ‏آن‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏آینده‏ ‏بسیار‏ ‏نزدیک‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بعضی‏ ‏دیگر‏ ‏هزینه‏ ‏هائیست‏ ‏که‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏یا‏ ‏چند‏ ‏دوره‏ ‏مالی‏ ‏در‏ ‏آینده‏ ‏نیز‏ ‏میباشد‏.‏بنا‏ ‏بر‏ ‏اصل‏ ‏وضع‏ ‏هزینهای‏ ‏یک‏ ‏دوره‏ ‏از‏ ‏درآمد‏ ‏همان‏ ‏دوره‏ ‏،‏ ‏صحیح‏ ‏نیست‏ ‏که‏ ‏هزینه‏ ‏های‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏دوره‏ ‏آینده‏ ‏در‏ ‏شمار‏ ‏مخارج‏ ‏جاری‏ ‏دوره‏ ‏فعلی‏ ‏محسوب‏ ‏شود‏ ‏،‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ترازنامه

خرید آنلاین