دانلود مقاله بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملكرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

دانلود مقاله بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملكرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

دانلود مقاله بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملكرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏عنوان مقاله


‏بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382"


Paper Title: Review of Performance_Based Accountability System in Hazrate Rasool Hospita in 1382


‏چکيده


‏مقدمه:‏ ‏روزبروز دولتهاي جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافي با فشارهاي زيادي روبرو مي شوند. تحولات و کوشش‏‏هاي توانمندسازي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه روشهاي مشابهي را براي رسيدن به نظامهاي بهداشت-درمان با عملکرد بهتر مي‏‏پذيرند. همه اين روشها بر پاسخگو بودن بعنوان يک عنصر اساسي در اجراي تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سيستم تاکيد مي‏‏کنند. لذا اين پژوهش بمنظور بررسي نظام پاسخگوئي عملکرد در بيمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.


‏روش پژوهش:‏ ‏ا‏ين‏ پژوهش‏ به صورت مقطعي‏ ‏انجام گرديد.‏ پس از جستجوي موضوعي در کتب و مقالات کتابخانه‏اي و اينترنتي‏ بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهاي کشورهاي امريکا و کانادا، نظام پاسخگوئي عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئي عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئي عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئي عملکرد و ميزان آمادگي کارکنان براي استقرار نظام پاسخگوئي عملکرد" تقسيم کرده و به منظور اندازه‏گي‏ري آنها پرسشنامه و چک‏ليست‏ تهيه گرديد. پس از تعيين اعتبار و ثبات بين 30 نفر از کارکنان‏ ‏که در بخشهاي مختلف بيمارستان مورد مطالعه بودند، توزيع گرديد. در نهايت ‏بر اساس ‏اطلاعات جمع‏آوري شده چارچوبي براي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد پيشنهاد گرديد‏.


‏يافته‏‏ها:‏ ‏يافته‏‏هاي پژوهش در 17 جدول ارائه گرديده است. اين يافته‏ها ‏نشان داد که از مجموع آيتمهاي مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئي عملکرد 50% (29 آيتم از 57) موجود بود. بر اساس امتيازدهي انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئي، امتياز 74% را کسب نمود. در نهايت بر اساس يافته 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملكرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

خرید آنلاین