دانلود مقاله نادر شاه افشار

دانلود مقاله نادر شاه افشار

دانلود مقاله نادر شاه افشار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏نادر شاه افشار


‏از سقوط صفویان تا تاجگذاری نادر( 1135 ‏–‏ 1148 ه )


‏مقدمه


‏با تسلیم اصفهان در روز یازدهم محرم سال 1135 ‏عمر سلسله ای که بیش از دو قرن زمام جامعه ایرانی را در اختیار داشت به سر آمد ‏محمود غلزایی بر اریکه قدرت نشست . از میان رفتن حکومت مقتدر مرکزی واقعه دردناکی ‏بود که مردم ایران را دچار اضطراب کرد و بحرانی عمیق و گسترده در سطح مملکت پدید ‏آورد . خصوصا اینکه ساز و کارهای عمده حکومت ایران عصر صفوی همواره مواجهه با دو ‏عامل نیرومند درونی بیرونی بوده و با فروپاشی حکومت مرکزی مقتدر مطامع همسایگان ‏زورمند و متجاوز در چهار سوی مرزها تحریک شد .


‏عصیانگران افغانی از روش ‏مملکتداری غافل بودند ، با اینکه به سبب اوضاع ناآرام و ضعف وسستی که در ایران به ‏وجود آمده بود . عدم توان کافی و درک درست آنها از شیوه حکومتداری سبب شده که ‏نتوانند حکومت نیرومندی را در ایران تشکیل دهند .


‏جنبه های مرتبط با این مرحله :


‏أ‌. بحرانهای داخلی قبل از روی کار آمدن نادر و ‏حوادث ناشی از آن ( 1135-1148 )


‏اغتشاشهایی که بلا فاصله پس از سقوط صفویان در ‏بسیاری از نقاط ایران به وجود آمد اگر چه مصائب و فلاکتهای زیادی را برای توده ‏اجتماعی به بار آورد ، اما در یک جزر و مد طولانی به روی کار آمدن سلسله کم دوام ‏اما قدرتمند افشاریه منجر گردید . در این جا به ذکر قیامها و شورشهایی می پردازیم ‏که با سرکوبی این قیامها توسط نادر قلی بیگ سلسله افشاریه تشکیل شد .


a.


‏3


‏قیام ‏سید احمد


b. ‏قیام ‏ملک محمود سیستانی


c. ‏اشرف ‏افغان – ‏تهماسب ‏میرزا دوم


‏ب‌. ‏بحرانهای ‏خارجی قبل از روی کار آمدن نادر.


‏ایران پس از عصر صفوی ناملایمات بسیاری ‏را متحمل شد . شورشها و قیامهای خونین داخلی پای دشمنان خارجی را به مرزهای ایران ‏باز کرد . در این زان علاوه بر نگرانیهای نادر از مرزهای غربی و هجوم دولت عثمانی ، ‏عنصر ثالثی نیز به عرصه تجاوزات مرزهای ایران اضافه شد و آن دولت روسیه بود . در ‏این جا ما ابتدا به نحوه درگیریهای نادر قلی بیگ با عثمانیها می پردازیم ، سپس به ‏جریان آغاز تجاوزات روسهای در شمال و سواحل دریای خزر می پردازیم .


a. ‏ناآرامیها ‏خارجی پس از عصر صفوی ناشی از تجاوزات عثمانیها در مرزهای غربی


b. ‏آغاز ‏توسعه طلبی روسها در مرزهای ایران قبل از تشکیل سلسله افشاریه


‏شاخصه های مهم سلسله افشاریه‏


‏مراحل مختلف حکومت افشاریان‏


ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :


1- نظام اداری و حکومتی ایران در دو افشاریه


2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه


3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه


4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه


‏به همین دلیل پس از سقوط صفویه ، ایران که توان یک حاکم بی تدبیر بیگانه را بر خود ‏نداشت ، صحنه ناآرامیها و ناملایمات بسیاری گردید . شورشهای متعدد داخلی و قیامهای ‏مردان گروهای مختلفی که به هواداری از دفاع کشور و تشکیل حکومت متمرکز ، در مناطق ‏مختلف کشور روی داد پای دشمنان ایران را همیشه در انتظار تعرض به مرزهای ایران ‏بودند فراهم کرد .


‏به طور کلی بررسی حوادث سیزده ساله یعنی از سسقوط اصفهان 1135 ‏تا سال تاجگذاری نادر شاه به سال 1148 را که سرشار از بحرانهای متعددی باشد را ‏باید در دو بخش داخلی و خارجی تبیین کرد .


‏نایب السلطنگی نادر


‏نادر قلی بیگ بعنوان نایب السلطنه ( 1145-1148)


1- ‏چون نادر جرات آنرا در ‏خویش ندیده که بلافاصله با عزل شاه تهماسب دوم صفوی خود را شاه اعلام کند به مقام ‏نایب سلطنت را انتخاب کرده و به عنوان یک سردار نیرومند شاه صفوی شروع به سامان ‏بخشیدن به امر کشور کرد .


2- ‏عثمانیها را به طور کامل از مرزهای غربی ایران ‏دوراند و حتی سپاهیان نادر شهرهای سامره کربلا نجف و بغداد را محاصره کردند .


3- 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نادر شاه افشار

خرید آنلاین