دانلود مقاله سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

دانلود مقاله سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

دانلود مقاله سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 212 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏چکیده


‏مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري


‏عثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد ، برآن شد تا كشور تركيه را در مسير


‏نوسازي قرار دهد ؛ نوسازي كه مصطفي كمال خواستار آن بود ، در واقع غربي سازي بود و


‏در اين راستا مي بايست تمام سنتها ‏از بين مي رفت . ‏وی‏ ‏ براي رسيدن به اين هدف‏،‏ مبارزه


‏گسترده با مذهب و نيروهايي مذهبي انجام داد و اسلام رسمي را بطور كامل از جامعه تركيه


‏پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفي كمال ؛ وابستگي روحانيون سني به دولت و عدم استقلال


‏سياسي و مالي اين زمينه را براي مصطفي كمال فراهم آورد تا بتواند با تركيب سياست پنهان و


‏آشكار تركيه را به يك كشور س‏كولار تبديل كند .


‏از طرف ديگر در ايران ‏ ‏نيز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه‏ ‏ ايران را همانند


‏تركيه ‏ ‏بسوي ‏ ‏تمدن و نوسازي هدايت كند . در راستاي ‏ ‏چنين اقدامي طبيعي‏ ‏ بود كه از‏ ‏ ‏طرف


‏روحانيون كه به عنوان ترويج دهندگان دين در جامعه محسوب مي شدند ،در مقابل چنين اقدامي


‏مقاومت صورت گيرد ، استقلال سياسي، اقتصادي به روحانيون اين كمك را مي كرد تا در مقابل


‏سياستهاي نوسازي رضاشاه كه توأم با دين زدايي بود مقاومت كنند .


‏استقلال يكي از بزرگترين امتيازات روحانيت شيعه درمقايسه با روحانيت سني است .چه


‏2


‏در دوره صفويه‏، چه در دوره‏ ‏هايي افشاريه و زنديه و قاجاريه و چه در دوره پهلوي، روحانيت


‏اگر چه متفاوت‏ ‏انديشيدند‏ ولي هيچ گاه زير بار زور و دستو‏ر و ابلاغيه و فرمان شاهي


‏نرفت. ‏نتنها اين وضعيت و آرمان را حفظ كرد بلكه در شرايط مقتضي با قدرت ظالمانه مبارزه


‏كرد و ‏براي ايجاد فضايي ‏ ‏مساعد تر براي ‏ ‏دينداري ‏ ‏و دين مداري ، با حاكمان در افتاد و نهايتاً


‏كوشيد تا ‏نظامي اسلامي برمبناي دين و مردم تأسيس كند . از دوره هاي ‏ ‏بسيار سخت‏ ‏و طاقت‏-‏


‏فرسا براي ‏روحانيت ، دوره حكومت بيست ساله رضاخان بود . در اين دوره روحانيت با


‏شديدترين ‏بر‏خوردها و‏عميق‏ ‏ترين موانع مواجه شد .‏ ‏رضاخان كه سوداي ترقي و پيشرفت ايران


‏به مانند كشورهاي اروپايي را درسر‏ ‏داشت ، سعي مي كرد مهمترين موانع را كه به زعم او


‏مذهب و روحانيت بود ، از ميان بردارد . او علاوه بر مقابله‏ ‏هاي خشن و زورمندانه با


‏روحانيت ‏،‏ بر آن بود تا تمام نمادهاي ‏ ‏مذهبي را از جامعه حذف كند .‏ ‏رضاشاه براي از بين


‏بردن مذهب‏ ‏و نيروهايي‏ ‏ مذهبي‏ ‏از تمام ‏امكانات استفاده مي كرد تا هرچه زودتر‏ به زعم ‏خویش


‏كشور را به ‏دروازه هاي ترقي برساند .


‏در پژوهش حاضر با مطالعه اقدامات ضد ديني در ايران و تركيه كه نهايتاً جامعه را به


‏سوي سكولاريسم‏ ‏ هدايت مي كرد ، آشنا خواهيم ‏ ‏شد . و همچنين‏ ‏در اين‏ ‏ پژوهش‏ ‏ سياست‏ ‏هاي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

خرید آنلاین