دانلود مقاله انقلاب و اسلام

دانلود مقاله انقلاب و اسلام

دانلود مقاله انقلاب و اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏نقش اسلام در پیروزی انقلاب


‏اسلام در شکل‏گیرى و تکوین ‏انقلاب ‏نقش اساسى و تعیین کننده داشته است. منظور از اسلام در این فیش «مکتب ‏تشیع‏‏» ‏است که مذهب رسمى جامعه ایران قلمداد مى‏شود و مشتمل بر جهان‏بینى و نظام ‏فقهى، ‏حقوقى‏، ‏سیاسى ‏و ‏اخلاقى ‏خاص خود مى‏باشد. با توجه به آنچه ‏گفته شد، به منظور تبیین فرضیه فوق، بحث را در محورهاى ذیل پى مى‏گیریم:


‏سرشت ‏دین و انقلاب


‏خطوط ‏کلى اسلام و انقلاب اسلامى


‏‏اسلام ‏‏زدایى ‏رژیم ‏گذشته‏ و واکنش ‏نیروهاى‏ مذهبى


‏رهبرى


‏نقش ‏مساجد


‏نمادهاى ‏اسلامى


‏روحیه ‏شهادت‏طلبى و ایثار


‏سرشت دین و انقلاب


‏گفتگو پیرامون موضوع این نوشتار مبتنى بر یک ‏سلسله فرض‏هاست; از جمله پذیرش این مطلب که اسلام با سیاست آمیخته است و این دو یکى ‏هستند. مساله دیگر بحث ‏قلمرو ‏دین ‏است. بحث در این است که سرشت و ماهیت دین نسبت‏به تغییرات اجتماعى و انقلاب ‏چیست‏به دیگر سخن، آیا قلمرو و گستره ‏دین ‏شامل پدیده‏هایى چون انقلاب نیز مى‏شود؟ و آیا دین مانع انقلاب است‏یا برانگیزاننده ‏آن؟


‏دیدگاه‏هاى متعددى پیرامون این مساله وجود دارد. برخى مذهب را صرفا ‏براى پاسخگویى به نیازهاى روحى و فردى قلمداد مى‏کنند. بر اساس این پندار، دین یک ‏سلسله تعالیم اخلاقى و پند و اندرز است. در این رویکرد، ‏دین ‏نظامى از باورها و ایده‏هاى مجزا و فارغ از موقعیت‏هاى اجتماعى و سیاسى جامعه است. ‏این تلقى بیشتر با آیین تحریف شده ‏مسیحیت ‏و تحولات پس از رنسانس، که منجر به


‏3


‏جدایى ‏دین ‏از ‏سیاست ‏‏شد، منطبق است. اسلام با این نگرش به ‏شدت مخالف مى‏باشد.


‏دیدگاه دیگر نسبت‏به دین نگرش محافظه‏کارانه دارد. ‏تحلیل ‏مارکسیستى ‏از دین در این چارچوب قابل ‏ارزیابى است. بر اساس این رویکرد، دین تنها در خدمت‏برخى از اقشار جامعه مى‏باشد. ‏یکى دیگر از دیدگاه‏ها نگرش مثبت و خلاق نسبت‏ به دین است. (2)


‏بر اساس این ‏رهیافت، دین کارکردهاى مؤثرى از خود در عرصه اجتماع باقى مى‏گذارد و دربردارنده ‏راهبردهایى به منظور تاثیرگذارى بر همبستگى و یکپارچگى اجتماعى و تنظیم زندگى انسان ‏در عرصه اجتماع است. بر اساس این دیدگاه، مذهب مى‏تواند میزان خشونت در جریان ‏انقلاب را افزایش دهد. انقلاب فرانسه با هدف جدایى دین از سیاست صورت گرفت. لذا، در ‏تکوین این انقلاب، آیین مسیحیت نقشى نداشت و رهبران این انقلاب نه تنها دخالت مذهب ‏را در امور سیاسى منع مى‏کردند، بلکه بر اساس فرهنگ منتج از تحولات پس از عصر ‏نوزایى، ‏مذهب ‏را صرفا در قلمرو مسائل شخصى قلمداد کردند.


‏همچنین در صدد تبیین این ‏مساله هستیم که ‏انقلاب ‏اسلامی ‏نقطه مقابل انقلاب فرانسه است. ریشه این انقلاب از اسلام است و با هدف ‏احیاى دین و حاکمیت ارزش‏هاى دینى در عرصه اجتماع شکل گرفت.


‏خطوط کلى اسلام و انقلاب اسلامى


‏اسلام ‏مبتنى بر یک نظام ارزشى است. در این نظام ارزشى، ویژگى‏ها و مشخصه‏هاى جامعه سیاسى ‏آرمانى عرضه شده است. رهبران دینى بر اساس نظام ارزشى، شیوه‏ها و راهکارهاى عملى ‏دگرگون‏سازى جامعه در جهت دستیابى به جامعه آرمانى را ارائه مى‏دهند. اسلام در ‏کارپردازى روش‏ها و شیوه‏ها، در مقایسه با سایر مکاتب، ملاک‏ها و معیارهاى ویژه‏اى 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انقلاب و اسلام

خرید آنلاین