دانلود مقاله teory enghelab

دانلود مقاله teory enghelab

دانلود مقاله teory enghelab

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏تئوریهای انقلاب


‏اساسا انقلاب ها صرف نظر از علل و انگیزه های گوناگون ‏و متفاوتی که دارند ، در وضعیتی شکل می گیرند که در آن وضعیت افراد جا‏معه نتوانند از راه قانونی و مسالم‏ت آمیز به خواسته ها و حقوق خود دست یابند بنابراین انقلاب حرکتی خشونت آمیز توسط افراد جامعه علیه حاکمیت جهت تغییر وضع موجود‏است‏ ، آنگاه که حکومتها از مردم فاصله می گیرند و‏به‏ درخواست ها و نیازهای جامعه توجه نمی کنند ، انقلاب بصورت یک خشم و انزجار عمومی در سطحی فراگیر تبلور می یابد و به تغییر ساختار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی می انجامد ، زیرا ‏هر‏ حکومتی ‏از‏ ساختار اجتماعی و فرهنگی ، طبقاتی و ایدئولوژی خاصی برخوردار است و انقلاب و کنشگران آن تلاش می کنند ساختارهای پیشین را‏موردتهاجم قرار داده و‏ ساختار مورد نظر را جایگزین آن نمایند.


‏انقلاب ها گرچه با ویژگیهایی همراه است اما تمامی آنها دارای مشخصه های ثابت و مشترک‏ی‏ ‏هستند‏ که عبارتند از :


‏1- نارضایتی عمیق از وضعیت موجود


‏ 2- ایجاد ایدئولوژی ‏جایگزین و جدید


‏3- گسترش روحیه انقلابی


‏4- مشارکت مردم در روند انقلاب


‏5- رهبری


‏6- خشونت


‏7- تغییر ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه


‏تئوریهای انقلاب‏


‏هر‏ ‏تغییری دراجتماع چه سطحی وچه عمیق محصول عوامل وشرا‏یط ویژه ای است .‏ آغاز شکل گیری جوامع مدنی ، علل و عوامل این تحولات مورد بحث اندیشمندان بوده است . افلاطون و ارسطو را می توان پیشگامان این نظریه پردازی ها دانست . فارابی و ابن خلدون به عنوان دو نظریه پرداز مسلمان نیز در زمینه تحولات اجتماعی نظراتی ارائه نموده اند .


‏به دنبال تقسیم علوم و رشد و گسترش علوم جدید ، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی ، جامعه شناسی انقلاب و جامعه شناسی سیاسی که شاخه ای از جامعه شناسی کلان هستند ، متولی این مباحث شدند.


‏در پاسخ به چرایی انقلابها در جهان معاصر تئوری های متنوعی مطرح گردیده است ، این تنوع معمولا به علت گوناگونی انقلابهایی است که در جهان رخ داد ه است . همین تنوع انقلاب ها عده ای را بر آن داشته تا بحث از تئوری های انقلاب را امری بی فایده و تلاشی بی ثمر قلمداد نمایند. در نظر انها ارائه قانونی کلی که بتواند شامل همه انقلاب های گذشته ، حال و آینده شود یا امکان پذیر نیست و یا اگر با مطالعه تطبیقی انقلاب های جهان ، تئوری جامعی ارائه گردد، آنقدر کلی و عام خواهد بود که نتیجه محصلی به بار نخواهد آورد. گروهی دیگر انقلاب را امری ‏کاملا تصادفی و بدون چارچوب و قانون دانسته اند و یا آن را نوعی توطئه از جانب مخالفین انکگاشته اند، لذا ارائه تئوری برای آن ممکن نخواهد بود . بر خلاف نگرشهای مذکور غالب اندیشمندان حوادث اجتماعی را دارای علل و قوانین قابل کشف برای بشر دانسته و به مطالع علل کوتاه مدت یا دراز مدت آن می پردازند . این مطالعات هم به نفع نظام های حاکم جهت جلوگیری از وقوع انقلاب است و هم راهنمایی است که برای انقلابیون جهت تحقق بخشیدن آن.


‏غالب تئوری پردازان به علل دراز مدت انقلاب توجه ویژه ای مبذول داشته اند. به نظر آنها نسبت دادن انقلاب به علل کوتاه مدت ، نوعی ساده اندیشی است. هر انقلاب هنگامی رخ می دهد که نیروی مخالف با توانایی و نیروی کافی وارد صحنه سیاسی شده و در تعارض با قدرت حاکم ، نهایتا حاکمیت سیاسی را به دست گیرد ‏. از آنجا که این نیروها در کوتاه مدت نمی توانند این تواتنمندی را به وجود اورند باید به بررسی ساختارهای اساسی جامعه ای پرداخت که این دیدگاه ها ، توقعات و توانمندیهای جدید برای انقلاب را فراهم ساخته است. بنابراین تشخیص این عوامل فقط با تکیه بر تئوری های بلندمدت امکان پذیر است.البته باید اعتراف کرد که هیچ انقلابی خالی از علل کوتاه مدت نیست ولی علل کوتاه مدت در راستای علل دراز مدت و ساختاری موثر می افتد . از طرف دیگر علل کوتاه مدت عمق و پیچیدگی علل دراز مدت را نداشته و دولت ها بعضا قادر به کنترل و جلوگیری از آن هستند و در حالی که کنترل تاثیرات علل ساختاری و پیچیده ناممکن می نماید . لذا برای تشخیص چرایی انقلاب ها بیشتر باید به علل دراز مدت توجه نمود البته بی توجهی به علل کوتاه مدت و مقطعی نیز ناصواب است و ما را از تحلیل درست و دقیق انقلاب ها باز می دارد.


‏در گذشته تئوری های انقلاب غالبا توجه ویژه ای به یک عامل ساختاری می کردند اما روشن شدن پیچیدگی دگرگونی های اجتماعی و این که هر تحولی حاصل به هم پیوستن مجموعه ای از عوامل است‏ ، باعث شده است تا امروز به ابعاد مختلف یک دگرگونی توجه شود و اگر تکیه بر یکی از علل ساختاری صورت می گیرد یه این معنا نیست که دیگر علل نادیده انگاشته شده است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله teory enghelab

خرید آنلاین