دانلود مقاله جدول سطوح مبنادر گروه 5

دانلود مقاله جدول سطوح مبنادر گروه 5

دانلود مقاله جدول سطوح مبنادر گروه 5

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏جدول سطوح مبنادر گروه 5 ( فضاهای گردش )


‏گروههای 1 تا سطح فضاهای گردش


‏گروه 1 ( فضاهای اصلی )


‏گروه 2


‏( فضاهای


‏وابسته اصلی )


‏گروه 3


‏( فضاهای رفاهی )


‏گروه 4


‏( فضاهای پشتیبانی )


‏در سیستم باز


‏( سالن های کار )


‏در سیستم بسته


‏( اتاقهای کار )


‏افقی


‏15‏٪‏ گروه 1


‏30 ‏٪‏ گروه 1


‏25‏٪‏ گروه 2


‏25 ‏٪‏ گروه 3


‏20 ‏٪‏ گروه 4


‏عمودی


‏3 ‏٪‏ تا 5 ‏٪‏ مجموع گروههای 1 تا 4


‏روش محاسبه زیربنا و کنترل سطوح


‏روش محاسبه سطوح


‏ برای محاسبه زیر بنای کل ساختمان اداری ( ناخالص ) که از اهداف برنامه ریزی و مبنای طراحی است به ترتیب زیر عمل می شود ‏‍‏:


‏با استفاده از شرح وظایف و پست های سازمانی ( مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) ، تعدای کارکنان در دره های شغلی تعیین می شود .


‏با استفاده از جدول شماره 2-3-1-6-2 رده های شغلی با رده های معماری مطابقت داده شده و جمعیت کارکنان هر ردیف محاسبه ‏می گردد .


‏با استفاده از جداول شماره 1-2-6-2 تا 4-2-6-2 سطوح فضاهای مورد نیاز در گروه های چهارگانه به دست می آید . ( کلیه نیازهای کمی و کیفی و سیستم های مدیریت و ویژگیهای خاص دستگاه بهره بردار در این مرحله شناسایی شده و برای محاسبه به کار گرفته شوند ) .


‏با استفاده از جدول شماره 5- 2- 6 ‏–‏ 2 سطح فضاهای گردش برای گروه های چهار گانه محاسبه می شود .


‏با حاصل جمع مقادیر بدست آمده د رگروه های پنجگانه مقدار سطح زیربنای ناخالص ساختمان بدست خواهد آمد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله جدول سطوح مبنادر گروه 5

خرید آنلاین