دانلود مقاله تحقيق آماري در خصوصاعتياد

دانلود مقاله تحقيق آماري در خصوصاعتياد

دانلود مقاله تحقيق آماري در خصوصاعتياد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏تحقيق‏ آماري‏ در خصوص


‏تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر


‏در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور‏تحقيق و پژوهش :‏ محمد ‏ سليماني


‏راهنما : دكتر محمود دانش بيان


‏1386


‏سرمقاله


‏امروزه كسي نيست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سياسي،اجتماعي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر شكّي داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران يعني((بحران نابودي محيط زيست،بحران تهديد اتمي و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبيعي است كه حل اين بحران و معضل و بلاي خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع،آن هم صرفاً با يك بر خورد قهري نه تنها خارج بوده بلكه نگرش يك بُعدي به مسئله است و وضعيت فعلي را بدتر خواهد نمود.به گونه اي كه عميقاً احساس مي شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزي))و گام برداشتن در مسير ((برنامه ريزي))و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا است.


اعتياد يا به تعبير آن وابستگي به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترين و دردناكترين معضلات بشري است.سيل خروشان اعتياد بي رحمانه در مسير حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتي سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشي كردن كانون گرم و پاك خانوادگي سبب ناكامي در زندگي و تمايل بخودكشي و مرگ در آنها نيز مي گردد.


‏2


‏موضوع تحقيق:


‏تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور


‏مسئله تحقيق:


‏بررسي فراواني هاي مربوط به اعتياد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور


‏ميزان ارتباط وضعيت اقتصادي خانواده با اعتياد


‏ميزان ارتباط سطح درآمد براي ارائه تفريحات سالم و اعتياد


‏ارتباط سطح سواد و اشتغال با شيوع اعتياد


‏مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:‏


‏الف:‏ زندانيان‏ ‏ ‏ب: خانواده‏ ‏ ‏ ‏ ج:اعتياد‏ ‏ ‏ د:‏ وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها


‏تعريف اعتياد:‏ اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش‏ ، اكستازي‏ و الكل در ‏انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تحقيق آماري در خصوصاعتياد

خرید آنلاین