دانلود مقاله بخش دهم

دانلود مقاله بخش دهم

دانلود مقاله بخش دهم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


40


‏‹‹‏بخش دهم‏››


‏آسيب ها وموانع اجتماعي


‏مهمترين موانع ازدواج جوانان ايراني "پسران شغل مي خواهند؛ دختران آزادي در انتخاب همسر"


‏مطالعات ملي نشان مي دهد در حالي كه ‏‹‹‏نداشتن ؤبات شغلي‏››‏ پس از بيكاري‏››‏ از مشكلات و موانع اصلي ازدواج پسران از منظر كل جوانان است. ‏‹‹‏آزاد نبودن در انتحاب همسر دلخواه‏››‏ پس از ‏‹‹‏پيدا نكردن فردي كه به عنوان همسر داراي خصوصيات دلخواه باشد‏››‏ مهمترين مانع ازدواج دختران به شمار مي رود. به گزارش ايسنا نظر سنجي صورت گرفته از جوانان توسط ‏‹‹‏سازمان ملي جوان‏››‏ همچنين نشان مي دهد در حالي كه ‏‹‹‏نداشتن اعتماد به جنس مخالف از لحاظ اخلاقي و جنسي‏››‏ در ميان دختران مانع سوم ازدواج است، در ميان پسران به عنوان مشكل هشتم مطرح مي شود.


‏همچنين كل جوانان ‏‹‹‏نبود حس مسؤوليت پذيري در فرد‏››‏ را چهارمين مانع ازدواج براي دختران و ‏‹‹‏نداشتن توان مالي كافي‏››‏ براي پسران مي دانند و پس از آن پسران ‏‹‹‏پيدا نكردن فردي كه به عنوان همسر داراي خصوصيات دلخواه باشد‏››‏ را داراي اهميت دانسته اند.


‏پس از اين عامل در حالي كه ‏‹‹‏عدم امكان تهيه مسكن مناسب‏››‏ به عنوان يكي از مشكلات پسران براي ازدواج است ‏‹‹‏بي برنامه بودن زندگي‏››‏ براي درختران از مشكلات اصلي ازدواج مطرح مي شود.


‏به گزارش ايسنا، ‏‹‹‏وجود ملاك هاي سختگيرانه در ازدواج‏››‏ براي دختران، بيش از پسران تبديل به مشكل شده است، چرا كه اين عامل در رتبه هفتم سلسله مراتب موانع ازدواج دختران قرار داشته و براي پسران در اولويت شانزدهم قرار دارد.


41


‏در حالي كه منظر جوانان كشور، پراي پسران ‏‹‹‏شروط دست و پاگير خانواده دختر‏››‏ در رتبه نهم موانع ازدواج قرار دارد ‏‹‹‏سختگير بودن در انتخاب همسر‏››‏ براي دختر در اين مرتبه قرار مي گيرد.


‏همچنين اين تحقيق حاكي است جوانان كل كشور معتقدند ‏‹‹‏ارضاي نياز جنسي خارج از چارچوب خانواده‏››‏ در ميان دختران در مرتبه هفدهم سلسله مراتب موانع ازدواج قرار دارد، در حالي كه اين مانع براي پسران در مرتبه آخر مشكلات ازدواج است.


‏گفتني است، ‏‹‹‏نقا جسماني‏››‏، ‏‹‹‏عدم بلوغ شخصيتي كافي در فرد‏››‏ و ‏‹‹‏توانايي والدين در راهنمايي براي ازدواج‏››‏ در ميان دختران سلسله مراتب داراي مراتب بالاتري است. در حالي كه ديد جوانان ‏‹‹‏نداشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت‏››‏ براي رسيدن به عنوان مانع ادواج مطرح است، دختران داراي مشكلي به نام ‏‹‹‏ناتواني مالي والدين در تدارك ازدواج براي فرزندان‏››‏ هستند، اين در حاليست كه با وجود مانعي براي ازدواج نگاه نمي كنند. اين تحقيق بيانگر آن است كه ‏‹‹‏شروط دست و پاگير خانواده دختر‏››‏ براي پسران در مرتبه نهم مشكلات ازدواج قرار دارد، اما در مقابل ‏‹‹‏فراهم نبودن جهيزيه‏››‏ براي دختران مطرح مي شود.از سويي ديگر يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه دختران بيش از پسران به مشكل نبودن امكان آشنايي با جنس مخالف قبل از ازدواج‏››‏ اهميت مي دهند چرا كه اين عامل به عنوان دوازدهمين مانع ازدواج دختران و هجدهمين مانع براي پسران است.


‏در حالي كه از سوي جوانان فراهم نبودن وسائل زندگي نوزدهمين مشكل پسران براي ازدواج نام برده شده است، دختران ‏‹‹‏محدود بودن دايره انتخاب همسر‏››‏ را مشكل خود مي دانند.


‏در ادامه اين تحقيق آمده است كه مسائل مالي همچون ‏‹‹‏ناتواني مالي والدين در تدارك ازدواج براي فرزندان‏››‏ نزد دختران در مقايسه با پسران از مرتبه بالاتري برخوردار است. اين تحقيق نشان مي دهد كه دختران بيش از پسران به 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بخش دهم

خرید آنلاین