دانلود مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن

دانلود مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن

دانلود مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 22 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏پیوند شیمیایی و انواع آن


‏اتمهای گازهای بی‌اثر میل ندارند با ‏عنصرهای ‏دیگر پیوند تشکیل دهند یا با اتمهای دیگری از نوع خود به یکدیگر بپیوندند، ولی ‏عنصرهای دیگر به جز گازهای بی‌اثر نمی‌توانند به تنهایی و بدون پیوستن به اتمهای ‏عنصرهای دیگر یا اتمهای دیگری از نوع خود به بقای خود ادامه دهند و حتما باید با ‏اتم یا اتمهای دیگر پیوند تشکیل دهند. به هم پیوستن دو اتم را معمولا تشکیل پیوند ‏می‌گویند‏ ‏.


‏دید کلی


‏بررسی مواد ساده و مرکب در طبیعت نشان می‌دهد که اکثریت قریب به ‏اتفاق ‏اتمها ‏در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند. مواد ساده‌ای که در طبیعت به حالت آزاد وجود ‏دارند، بندرت بصورت ‏مولکول ‏تک اتمی‌هستند. بیشتر مواد ساده بصورت مولکولهای دو یا چند اتمی در ‌طبیعت پیدا ‏می‌شوند. برای مثال گاز ‏هیدروژنی ‏که از اثر ‏اسیدها ‏بر ‏فلزها ‏یا از ‏تجزیه الکتریکی ‏آب یا از هر راه دیگری بدست ‏می‌آید، بصورت مولکول دو اتمی ‏است.


‏اکسیژن ‏نیز در اغلب موارد بصورت مولکول دو اتمی ‏و ‏گاهی نیز بصورت مولکول سه اتمی ‏اوزون ‏یافت می‌شود. ‏فسفر ‏سفید ‏بصورت مولکول چهار اتمی ‏و ‏گوگرد ‏بصورت مولکول هشت اتمی ‏است. ‏تنها ‏گازهای بی‌اثر ‏در طبیعت بصورت تک اتمی یافت ‏می‌شوند.


‏2


‏پیوند شیمیایی در هیدروژن


‏وقتی دو اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک می‌شوند، ‏اوربیتالهای ‏اتمی ‏آنها به یک ‏اوربیتال ‏مولکولی ‏تبدیل می‌شود. در اوربیتال مولکولی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو ‏هسته ‏قرار دارد. در حالی که در اوربیتال اتمی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه یک هسته ‏است.


‏چون نیروی جاذبه هسته‌ها در فضای بین دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است، ‏در نتیجه تراکم ابر الکترونی در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر خواهد بود.


‏انرژی پیوند


‏انرژی پیوند ‏، عبارت است از مقدار انرژی ‏آزاد شده به هنگام تشکیل پیوند بین یک ‏مول ‏اتمهای گازی شکل یک عنصر با یک مول اتمهای گازی شکل همان عنصر یا عنصر دیگر. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن

خرید آنلاین