دانلود مقاله روانشناسی رنگها 14ص

دانلود مقاله روانشناسی رنگها 14ص

دانلود مقاله روانشناسی رنگها 14ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏مقدمه


 ‏رنگ در زندگي انسان داراي مفهوم و اهميت ويژه اي بوده و جايگاه خاصي دارد. ‏درواقع رنگ موهبتي الهي است تا با آن زندگي جالب تر و زيباتر شود. جهان بدون رنگ ‏امكان پذير نيست و زندگي بدون رنگ دچار اختلال شده وخسارت مي بيند. كليه ارتباطات ‏به كمك رنگ صورت مي گيرد.


‏انتخاب رنگ و ترجيح آن به رنگي ديگر امري طبيعي است. رنگ معياري است ‏براي شناخت شخصيت افراد. امروزه بيش از هر چيز اثرات رواني رنگ روي كودكان ‎‎‏نوجوانان وجوانان مورد مطالعه قرار گرفته و جاذبه ودافعه آنها در پذيرش رنگ ها ‏بررسي مي شود. كودكان به رنگ هاي زنده ( گرم ) و شاد توجه وعلاقه بيشتري نشان مي ‏دهند. جوانان به رنگهاي شاد و ملايم تمايل داشته بتدريج و با افزايش سن معمولا رنگ ‏هاي آبي و سبز را به رنگ هاي‏ ‏ گرم ترجيح مي دهند. ولي افراد مسن تر بيشتر به رنگ ‏هاي تيره علاقه نشان ميدهند. اين موضوع كما بيش در تمام‏ ‏ نقاط دنيا وجود دارد. پس ‏مي توان سن افراد را در ترجيحات رنگي موثر دانست.


‏بررسي ها نشان داده جنسيت يكي ديگر از عوامل موثر در انتخاب رنگ مي ‏باشد. مثلا پسران بيشتر رنگ هاي آبي و سبز را انتخاب مي كنند در حاليكه دختران رنگ ‏هاي زرد و قرمز را بر‏   ‏ مي گزينند .


‏از ديگر عوامل موثر در انتخاب و ترجيحات رنگ بايد فرهنگ و باورهاي ‏سنتي - خصوصيات رواني - اجتماعي - شرايط اقتصادي - موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و ‏هوايي برشمرد .


1


‏مقدمه


 ‏رنگ در زندگي انسان داراي مفهوم و اهميت ويژه اي بوده و جايگاه خاصي دارد. ‏درواقع رنگ موهبتي الهي است تا با آن زندگي جالب تر و زيباتر شود. جهان بدون رنگ ‏امكان پذير نيست و زندگي بدون رنگ دچار اختلال شده وخسارت مي بيند. كليه ارتباطات ‏به كمك رنگ صورت مي گيرد.


‏انتخاب رنگ و ترجيح آن به رنگي ديگر امري طبيعي است. رنگ معياري است ‏براي شناخت شخصيت افراد. امروزه بيش از هر چيز اثرات رواني رنگ روي كودكان ‎‎‏نوجوانان وجوانان مورد مطالعه قرار گرفته و جاذبه ودافعه آنها در پذيرش رنگ ها ‏بررسي مي شود. كودكان به رنگ هاي زنده ( گرم ) و شاد توجه وعلاقه بيشتري نشان مي ‏دهند. جوانان به رنگهاي شاد و ملايم تمايل داشته بتدريج و با افزايش سن معمولا رنگ ‏هاي آبي و سبز را به رنگ هاي‏ ‏ گرم ترجيح مي دهند. ولي افراد مسن تر بيشتر به رنگ ‏هاي تيره علاقه نشان ميدهند. اين موضوع كما بيش در تمام‏ ‏ نقاط دنيا وجود دارد. پس ‏مي توان سن افراد را در ترجيحات رنگي موثر دانست.


‏بررسي ها نشان داده جنسيت يكي ديگر از عوامل موثر در انتخاب رنگ مي ‏باشد. مثلا پسران بيشتر رنگ هاي آبي و سبز را انتخاب مي كنند در حاليكه دختران رنگ ‏هاي زرد و قرمز را بر‏   ‏ مي گزينند .


‏از ديگر عوامل موثر در انتخاب و ترجيحات رنگ بايد فرهنگ و باورهاي ‏سنتي - خصوصيات رواني - اجتماعي - شرايط اقتصادي - موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و ‏هوايي برشمرد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله روانشناسی رنگها 14ص

خرید آنلاین