دانلود مقاله خلاقیت چیست 28ص

دانلود مقاله خلاقیت چیست 28ص

دانلود مقاله خلاقیت چیست 28ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 28 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏خلاقیت ‏چیست؟


‏توانایی ‏دیدن ‏چیزها ‏به ‏شیوه ‏های ‏جدی، ‏شكستن ‏مرزها ‏و ‏فراتر ‏رفتن ‏از ‏چارچوب ‏ها، ‏فكر ‏كردن ‏به ‏شیوه ‏ای ‏متفاوت، ‏ابداع ‏چیزهای ‏جدید، ‏استفاده ‏از ‏چیز ‏های ‏نا ‏مربوط ‏و ‏تبدیل ‏آن ‏به ‏شكل ‏های ‏جدید.


‏برای ‏درك ‏و ‏فهم ‏خلاقیت ‏ابتدا ‏باید ‏آن ‏را ‏تعریف ‏كرد. ‏قابل ‏قبول ‏ترین ‏تعریفی ‏كه ‏از ‏خلاقیت ‏ارائه ‏شده ‏است ‏عبارت ‏است ‏از ‏« ‏توانایی ‏دیدن ‏چیزها ‏به ‏شیوه ‏های ‏جدی، ‏شكستن ‏مرزها ‏و ‏فراتر ‏رفتن ‏از ‏چارچوب ‏ها، ‏فكر ‏كردن ‏به ‏شیوه ‏ای ‏متفاوت، ‏ابداع ‏چیزهای ‏جدید، ‏استفاده ‏از ‏چیز ‏های ‏نا ‏مربوط ‏و ‏تبدیل ‏آن ‏به ‏شكل ‏های ‏جدید‏».


‏برخی ‏دیگر ‏از ‏متخصصان، ‏خلاقیت ‏را ‏بعنوان ‏یك ‏تولید ‏،‌ ‏فرایند ‏، ‏یكسری ‏مهارت ‏ها ‏و ‏ویژگی ‏های ‏شخصیتی ‏توصیف ‏می ‏كنند.


‏خلاقیت ‏به ‏عنوان ‏یك ‏تولید :


‏ادیسون ‏( ‏با ‏اختراع ‏برق‏( ‏و ‏گراهام ‏بل‏) ‏با ‏اختراع ‏تلفن‏) ‏هر ‏دو ‏مولد ‏چیزهای ‏جدیدی ‏بودند ‏كه ‏جامعه ‏بشریت ‏را ‏منقلب ‏كرد. ‏همینطور ‏پیشرفت ‏های ‏پزشكی ‏، ‏كارهای ‏هنری، ‏اصول ‏و ‏قوانین ‏علمی ‏نیز ‏از ‏جمله ‏تولیدات ‏خلاق ‏محسوب ‏می ‏شوند.


‏خلاقیت ‏بعنوان ‏یك ‏فرایند :


‏طبق ‏این ‏توصیف، ‏خلاقیت ‏فرایندی ‏است ‏كه ‏فرد ‏با ‏آن ‏درگیر ‏میشود ‏حتی ‏اگر ‏به ‏تولید ‏چیز ‏خاصی ‏منجر ‏نگردد. ‏همه ‏افراد ‏می ‏توانند ‏عملكرد ‏خلاقی ‏داشته ‏باشند. ‏عملكرد ‏خلاق ‏شامل ‏فكر ‏كردن ‏، ‏صحبت ‏كردن، ‏بازی ‏، ‏نوشتن، ‏رقصیدن، ‏آواز ‏خواندن، ‌‏نواختن ‏موسیقی ‏، ‏آزمایش ‏و ‏دستكاری ‏كردن ‏ایده ‏ها ‏و ‏اشیا ‏باشد. ‏بنابراین ‏هر ‏فعالیت ‏هنری ‏كودك ‏خردسال ‏می ‏تواند ‏خلاق ‏باشد. ‏خلاقیت ‏كودكان ‏در ‏سال ‏های ‏اولیه ‏زندگی ‏بیشتر ‏مبتنی ‏بر ‏فرایند ‏است. ‏یعنی ‏كودك، ‏یك ‏نقاشی ‏را ‏شروع ‏می ‏كند ‏اما ‏آن ‏را ‏كامل ‏نكرده ‏و ‏رها ‏می ‏كند. ‏این ‏عملكرد ‏یعنی ‏قرار ‏گرفتنی ‏در ‏فرایند ‏خلاقیت ‏حتی ‏اگر ‏منجر ‏به ‏تولید ‏كی ‏اثر ‏نشود.


‏خلاقیت ‏بعنوان ‏یك ‏مهارت:


‏گرچه ‏همه ‏كودكان ‏بالقوه ‏خلاق ‏هستند ‏اما ‏این ‏توانایی ‏بدون ‏تمرین ‏خاموش ‏می ‏شود.


‏خلاقیت ‏برای ‏شكوفایی ‏نیاز ‏به ‏تمرین ‏دارد. ‏بعنوان ‏مثال ‏مهارت ‏در ‏بازی ‏تنیس ‏بدون ‏تمرین, ‏به ‏سرعت ‏از ‏بین ‏می ‏رود. ‏یك ‏بازیكن ‏خوب، ‏دائماً ‏تمرین ‏می ‏كند. ‏بدون ‏تمرین ‏، ‏توانایی ‏نوشتن ‏، ‏موسیقی ‏، ‏آواز ‏، ‏رقص ‏، ‏نقاشی ‏و ‏بسیاری ‏دیگر ... ‏ممكن ‏است ‏متوقف ‏شود.


▪ ‏خلاقیت ‏به ‏عنوان ‏یكسری ‏ویژگی ‏های ‏شخصیتی: ‏برخی ‏از ‏محققان ‏ویژگی ‏هایی ‏را ‏برای ‏افراد ‏خلاق ‏مطرح ‏می ‏كنند. ‏این ‏ویژگی ‏ها ‏عبارتند ‏از: ‏جسارت ‏، ‏كنجكاوی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خلاقیت چیست 28ص

خرید آنلاین