دانلود مقاله تبیین روانکاوی فروید 35 ص

دانلود مقاله تبیین روانکاوی فروید 35 ص

دانلود مقاله تبیین روانکاوی فروید  35  ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 36 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏تبيين ‏روانكاوي‏ فرويد


‏1


‏جايگاه روانكاوي در تاريخ روان شناسي


‏روانكاوي يا روان تحليل گري و نام زيگموند فرويد در سرتاسر دنياي نوين براي بيشتر مردم آشناست. گر چه ساير چهره هاي پيشرو در تاريخ روان شناسي، مانند فخنر، وونت و تيچنر خارج از روان شناسي حرفه اي كمتر شناخته شده اند، فرويد در ميان عامه مردم از شهرت فوق العاده اي برخوردار است. بيش از چهل سال پس از مرگ فرويد ‏نيوزويك ‏نوشت‏ كه بدون او تفكر قرن بيستم به دشواري قابل تصور است. او يكي از معدود افرادي است كه در تغيير شيوه تفكر ما درباره خودمان نقش اساسي داشته است.


‏روانكاوي با ساير مكاتب روان شناسي همزمان است. ‏وضعيت را در سال 1985 در نظر بگيريد، سالي كه فرويد نخستين كتابش را انتشار داد و آغاز رسمي جنبش نوين خود را مشخص كرد. وونت در ان زمان 63 سال داشت. تيچنر كه تازه 28 ساله شده بود فقط دو سال پيش از ان به دانشگاه رفته بود و تدوين نظام ساخت گرايي اش را به تازگي آغاز مي كرد. روح ساخت گرايي در آمريكا در حال رشد بود. روان شناسي رفتار گرايي و روان شناسي گشتالت هيچ كدام شروع نشده بود. واتسون در ان هنگام 17 سال و ورتايمر 15 سال داشتند.


‏با وجود اين در هنگام مرگ فرويد در سال 1939 ، چشم ا‏ن‏داز كلي روان شناسي تغيير يافته بود. روان شناسي وونت‏،‏ رفتارگرايي و كاركردگرايي به صورت تاريخ درآمده بودند. روان شناسي گشتالت از سوي آلمان به سوي اي‏ا‏لت متحده ريشه مي دوانيد، و رفتارگرايي شكل مسلط رفتار در آمريكا شده بود.


‏بر عكس ديگر مكاتب‏،‏ روانكاوي نه محصول پژوهش هاي دانشگاهي بود ‏نه محصول علم محض،‏ ‏‌‏بلكه از درون روانپزشكي برخاست كه تلاش مي كرد كساني را كه جامعه به آنان برچسب بيماران رواني مي زد‏،‏ درمان كند. بدينسان روانكاوي يك مكتب‏ فكري روان شناسي كه به طور مستقي‏م با‏ ساير مكاتب قابل قياس باشد نبود‏، و هنوز هم نيست.


‏تبيين ‏روانكاوي‏ فرويد


‏2


‏روانكاوي از نظر هدف، موضوع مطالعه، و روش از همان ابتدا از خط فكري روان ش‏ناسي دور شد. موضوع مورد مطالعه آ‏ن رفتار نابهنجار است، كه تا اندازه اي از سوي مكاتب مورد غفلت قرار گرفته بود، روش اوليه آن به جاي آزمايش كنترل شده آزمايشگاهي، مشاهد‏ه‏ باليني است. همچنين روانكاوي با ناهشياري سرو كار دارد، موضوعي كه از سوي ساير مكاتب فكري در روان شناسي اساساً ناديده گرفته شده بود.


‏با اين وجود روانكاوي ويژگي ‏هاي زمينه اي مشتركي با كاركردگرايي و رفتارگرايي دارد. همه آنها از روح ماشين گرايي، از كا‏ر‏هاي فخنر در پسيكوفيزيك و از افكار انقلابي داروين تأثير پذيرفته بودند.‏(داون پي شولتز، سيدني الن شولتز1384)


‏اهميت مطالعه روانكاوي:


‏بانظر به اين كه روانكاوي اولين نظامي است كه به طور كامل به بررسي نيروي انگيزش‏ي‏ و شخصيت‏ پرداخته‏ است‏ وهم‏چنين اين تئوري مسائلي را كه تا زمان پيدايش ‏آن‏ به صورت تابو به آن نگريسته مي شد ولي در عين حال در تكوين شخصيت ، مبين چگونگي رابطه فرد با ديگران و احتمالا‏ً‏ نيرومند ترين نيروي انگيزشي انسان يعني مسائل جنسي را به دقت مورد بررسي قرار داد و بر آن تاكيد كرد كه به علت همين تاكيد مخالفتهاي جدي با اين نظريه صورت گرفت‏.‏ ‏اين مسائل چيزي جز امر جنسي نبود كه بنا برمدل روانكاوي مسائل جنسي از بدو تولد تاثير چشم گيري بررشد شخصيت دارد .


‏علاوه بر اين، ‏مكاتب بعد از نظام ‏روانكاوي كه فرويد آغاز گر آن بود‏،‏ ‏به نحو چشم گيري تحت ت‏اثير روانكاوي بوده اند . همچنين‏،‏ ‏اين نظريه به ‏دليل ارائه تصوير جديدي از انسان‏،‏ ‏روانشناسي را دستخوش انقلاب و مسير آينده آن را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد‏ه است‏ .به دليل اين حقيقت كه اين تصوير تفاوت بسي‏اري با تصوير مورد قبول عام داشت‏،‏ روانكاوي نه تنها روان شناسي را‏،‏ ‏كه بسياري از حوزه هاي ديگر انديشه و حيات انساني را تحت تاثير قرار داد‏،‏ به ويژه حوزه هايي از قبيل ادبيات ،هنر ،تعليم و تربيت ،اخلاق ،جامعه شناسي ،انسان شناسي والهيات. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تبیین روانکاوی فروید 35 ص

خرید آنلاین