دانلود مقاله انواع دقت 12ص

دانلود مقاله انواع دقت 12ص

دانلود مقاله انواع دقت  12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏دقت يك موضوع اصلي مورد علاقه براي روان شناسان و محققان رفتار حركتي است . صد ‏ ‏سال پيش ويليام جونز 1890 يكي از اولين و مشهور ترين روان شناسان تجربي مي نويسد:‏


‏هر كس‏ی‏ ميداند كه دقت چيست. اين تعيين موقعيت به وسيله تفكر به روشي روشن و واضح در اهداف ممكن‏ ‏پشت سر هم يا تربيت تفكر مي باشد‏. تمركز كردن و چيزي را كانون توجه قراردادن از روي آگاهي به عنوان اصول اصلي هستند.


‏اين از بعضي چيزها به منظور اين كه به طور مؤثر با ديگران همراه باشيم به وجود مي‏ ‏آيد.


‏انواع دقت‏ ‏:


‏اما آيا هر كس‏ی‏ ميداند توجه و دقت چيست؟همانط‏ور‏كه نورمن (1976) و ‏م‏وري(1970)اشاره كرده اند. تعاريف متفاوتي از دقت وجود دارد و مردم از اين اصطلاح در روشهاي گوناگوني استفاده ميكنند .به هر حال خصوصي‏ا‏تي از اين پديده وجود دارد كه داراي ‏اهميت مي باشند.


‏ي‏كي از اين ها مفهوم دقت است كه محدود مي باشد: ما ميتوانيم فقط به يك چيز در يك زمان توجه نماييم يا در يك زمان يك چيز را مورد تفكر قرار دهيم . در اصطلاح رفتار حركتي ما قوي‏اً‏ محدود به تعدادي از چيزها هستيم كه در يك زمان ارائه شده ميتوانيم انجام دهيم. اگر چه بعضي ظرفيت ها ‏مي‏ ‏توانند‏ بر اين‏ ‏پيشي بگيرد.اگر فعاليت زيادي صورت گيرد.


‏خ‏صوصيت مهم ديگر اين است كه دقت حالت انتخابي دارد:ما ميتوانيم بر روي يك چيزيا چيز ديگري تمركز كنيم اين مفاهيم م‏تفاوت كه براي توضيح دقت استفاده ميشوند در بخش بعد به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميگيرد.


‏3


‏د‏قت و آگاهي


‏در تحقيق اوليه در تاريخ عمالكرد انسان همانگونه كه به وسيله اظهارات جيمز (1890) بيان شده است رفت با مفهوم آگاهي در ارتباط است كه به عنوان چيزي كه ما از آن در زمان داده آگاهي داريم تعريف ميشود.


‏با‏ا اين وجود اصطلاح آگاهي به طور ‏اخص . رفتار ناآگاهانه از توجه در طول دوره ريشه رفتار گرايي در آغاز قرن بيستم كاسته شده است.


‏اندازه گيري آگاهي مسئله ساز است چون در زمان تنها راه براي درك چيزي كه موضوع آگاهي ميباشد اين است كه خواسته شود تا در ذهن خود تحقيق كنند و اين براي رفتارگرايان حالت ذ‏هني دارد تا اطلاعات را محاسبه كرده و به شكل تئوري در مي آورند . در سالهاي اخير مفهوم آگاهي در ميان روانشناسان و عصب شناسان احيا شده است.(كوهن اسكولر 1997 پسند و پترسون 199) روشهاي اندازه گيري مغزي به دانشمندان اجازه داده تا الگوهاي مفاليت مغزي را مشاهده كنند و انواع عيني از اطلاعات را در مقايسه با آنچه قبلا در اختيار ‏داشته اند نشان دهند.


‏(پالمرز 1995) آگاهي همچنين به مفهوم پردازش كنترل شده در مقابل خودكار ارتباط برقرار ميكند .(در ادامه اين بخش بحث ميشود) عملكرد با حافظه را به طور مستقيم وغير مستقيم آزمايش مي كند. (رودريگرومك در موت 1993)و استفاده از اندازه گيري را به طور مجزا (ياكوبي يا لوسينال و جنيينگز 1997) يك تاثير مستقل از آگاهي و عدم 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انواع دقت 12ص

خرید آنلاین