دانلود مقاله پرورش تدریجی روان کودک

دانلود مقاله پرورش تدریجی روان کودک

دانلود مقاله پرورش تدریجی روان کودک

پرورش تدریجی روان کودک - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 75


قسمتی از محتویات فایل :


 ‏74


‏فهرست مطالب


‏عنوان


‏صفحه


‏چکیده


‏مراحل اولیه کودک


‏هوش کودک تنها راه احساس اوست


‏دنیای حقیقت برای کودکان


‏ادراک کودک


‏هوش کودک


‏پیدایش حافظه


‏تداعی معانی یا تصورات ذهنی


‏زبان و تکلم


‏ع‏ا‏مل زبان با عمل، چه اندازه همآهنگ است؟


‏کودک در خانواده


‏شناختن دنیای خارج


‏احساسات و عوامل عاطفی کودک


‏استقلال


‏نتیجه


‏کودک در معرض خطر اخلاقی


‏کودک موضوع قانون


‏مجمع سازمان ملل متحد


‏جمع آوری


‏منابع و ماخذ


‏4


‏10


‏10


‏19


‏23


‏25


‏28


‏31


‏35


‏38


‏44


‏46


‏49


‏57


‏59


‏62


‏67


‏68


‏73


‏77‏2


‏چکیده:


‏روانشناسی کودک از نظر کلی بحث تازه و مستقلی است که درباره هشیاری و بیداری روان کودک و تأثیر آن در‏ ر‏شد و نمو تدریجی او گفتگو می کند. و به ما می آموزد این موجود کوچک و ناتوان که روزی یک قطعه گوشت و پوست ناتوانی بوده چگونه رفتار و کردار خود را در این جهان وسیع آموخته و با چه شرایطی تا دوران جوانی رسیده است.


‏ پرورش تدریجی روان کودک با آنچه که مربوط به مراحل رشد و پیشرفت اعضای بدن و مراحل بلوغ او است کاملاً متفاوت و جدا از هم هستند و این دو مرحله مستقل دارای شرایط مخصوصی است که هر دو به موزات هم پیش می روند و در راه مستقیم خود از یکدیگر کمک می گیرند از آن گذشته برای شناختن مراحل روانی کودک کافی نیست که کودک از زمان بدنیا آمدن مورد مطالعه قررا دهیم زیرا قبل از بدنیاآمدن در زمانیکه نطفه او بسته می شود در ‏آن محیط تنگ و تاریک بدون ‏اینکه ما بدانیم عوامل و شرایطی وجود دارد که اساس زندگی آینده او پایه گذاری می شود و از این بحث نتیجه می گیریم که از یک نقطه نظر تئوری روانشناسی کودک بایستی از زمان قبل از تولد مورد بررسی قرار گیرد و بدانیم که این کودک در کدام محیط ‏و تحت کدام شرایط و از کدام خانواده بوجود آ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله پرورش تدریجی روان کودک

خرید آنلاین