دانلود مقاله ويژگيهاي توصيفي دختران فراري

دانلود مقاله ويژگيهاي توصيفي دختران فراري

دانلود مقاله ويژگيهاي توصيفي دختران فراري

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (ويژگيهاي توصيفي دختران فراري) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 56 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏1)ويژگيهاي توصيفي دختران فراري


‏پايه تحصيلي


‏پایه تحصیلی


‏فراواني


‏درصد


‏درصد خالص


‏درصد تجمعي


‏ابتدائي


9


15.0


15.3


15.3


‏اول راهنمائي


14


23.3


23.7


39.0


‏دوم راهنمائي


8


13.3


13.6


52.5


‏سوم راهنمائي


5


8.3


8.5


61.0


‏اول دبيرستان


2


3.3


3.4


64.4


‏دوم دبيرستان


13


21.7


22.0


86.4


‏سوم دبيرستان


2


3.3


3.4


89.8


‏پيش دانشگاهي


2


3.3


3.4


93.2


‏ديپلم


4


6.7


6.8


100.0


‏کل


59


98.3


100.0


‏بی پاسخ


1


1.7


‏جمع


60


100.0


2


‏رشته تحصيلي


‏رشته تحصيلي


‏فراواني


‏درصد


‏درصد خالص


‏درصد تجمعي


‏رياضي


4


6.7


8.9


8.9


‏تجربي


7


11.7


15.6


24.4


‏انساني


8


13.3


17.8


42.2


‏عمومي


19


31.7


42.2


84.4


‏فني و حرفه اي


7


11.7


15.6


100.0


‏کل


45


75.0


100.0


‏بی پاسخ


15


25.0


‏جمع


60


100.0 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ويژگيهاي توصيفي دختران فراري

خرید آنلاین