دانلود مقاله ورزش و اجتماع

دانلود مقاله ورزش و اجتماع

دانلود مقاله ورزش و اجتماع

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (ورزش و اجتماع) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 9 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏فهرست مطالب


‏اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع


‏اهداف تربیت بدنی


‏محتوای ورزش و تربیت بدنی در جامعه اسلامی


3


‏«‏ به نام خدا‏»


‏اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع


‏حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد.


‏تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت رشد فردی و اجتماعی وسلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آنها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند. در زندگی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می آید. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ورزش و اجتماع

خرید آنلاین