دانلود مقاله كمرويي 2

دانلود مقاله كمرويي 2

دانلود مقاله كمرويي 2

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (كمرويي 2) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 26 صفحه


قسمتی از متن :


 


25


‏فهرست


‏عنوان


‏صفحه


‏مقدمه


‏تعريف


‏اثرات كمرويي


‏نظريات مربوط به كمرويي


‏مهارتهاي مقابله با كمرويي


‏اضطراب اجتماعي از مطالعات آزمايشگاهي تا كاربردهاي باليني


‏درمان CBT‏ در هراس اجتماعي ‏«‏توجه و تمركز برخورد در درمان هراس اجتماعي‏»


25


‏فهرست


‏عنوان


‏صفحه


‏مقدمه


‏تعريف


‏اثرات كمرويي


‏نظريات مربوط به كمرويي


‏مهارتهاي مقابله با كمرويي


‏اضطراب اجتماعي از مطالعات آزمايشگاهي تا كاربردهاي باليني


‏درمان CBT‏ در هراس اجتماعي ‏«‏توجه و تمركز برخورد در درمان هراس اجتماعي‏» 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله كمرويي 2

خرید آنلاین