دانلود مقاله طلاق2

دانلود مقاله طلاق2

دانلود مقاله طلاق2

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (طلاق2) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 53 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏چکیده :


‏دهها زوج به بن بست رسیده و گاه همراه با کودکانی که بی تردید قربانی توقعات بیش از حد ندانم کاریها ، خودخواهیها ، فریبها ، لغزشها ، بی ارادگی ها ، باری به هر جهت بودنها ، دروغ ها ، و بالاخره ناسازگاریهای والدین خود شده اند در راهروهای دادگاه حضور می یابند تا در محضر دادگاه به پیوندی که روزگاری با عشق و علاقه ای شدید (و گاه بی آن ) بر آن صحه گذاشته اند خط بطلان بکشند . در این میان چهره کودکانی که معصومانه و بی خبر از سرنوشت غم آوری که انتظارشان را می کشد در راهروهای دادگاه به بازیهای کودکانه شان مشغولند . راستی آینده آنها چه خواهد شد .


‏در ایران به ندرت در زمینه طلاق تحقیق همه جانبه و عمیق صورت گرفته است اما نگاهی به آمار موجود از جمله بررسی آماده طلاق طبق نشریات سازمان آمار ایران تفاوت درصد طلاق در مناطق مختلف و روند آن را در سالهای اخیر نشان خواهد داد . در حال حاضر متوسط نرخ طلاق در ایران 9% است و تعداد طلاق در شهر حدوداً 3 برابر روستا می باشد و در میان این دو عشایر کشور پایین ترین نرخ طلاق و شهرها بالاترین نرخ را داشته اند .


2


‏«‏فهرست مطالب ‏»‏


‏عنوان


‏صفحه


‏فصل اول : طرح تحقیق


‏مقدمه


‏موضوع تحقیق


‏فرضیه تحقیق


‏اهمیت مسأله


‏اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع


‏تعریف اصطلاحات و واژه ها


‏متغیرهای این تحقیق شامل :


‏تعریف متغیرها


‏فصل دوم : پیشینۀ تحقیق


‏مقدمه


‏مرور بررسی مطالعات پیشین


‏بررسی تحقیقات در رابطه با اثرات سوء طلاق


‏طلاق و پیشرفت تحصیلی کودکان


‏بررسی تحقیقات در رابطه با عدم اثرات سوء طلاق


‏بخشی از تحقیقات انجام شده در ایران


‏طلاق و رشد شناختی و ادراکی کودک


‏نتایج


‏مروری بر عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان


‏فصل سوم : روش پژوهش


‏مقدمه


‏موضوع تحقیق


‏فرضیه تحقیق‏


‏روش انجام تحقیق 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله طلاق2

خرید آنلاین