دانلود مقاله طراحی و تدوین نظام آموزشی

دانلود مقاله طراحی و تدوین نظام آموزشی

دانلود مقاله طراحی و تدوین نظام آموزشی

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (طراحی و تدوین نظام آموزشی) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 28 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏مو‏ضوع


‏موضوع تحقیق


‏مقدمه


‏مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس


‏مرحله اول: تعیین اهداف و اصول تربیتی


‏مرحله دوم: شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان


‏مرحله سوم: کیفیت رشد نیروهای انسان و مراحل آن


‏مرحله چهارم: شناسایی رفتارهای مطلوب


‏مرحله پنجم: تعیین هدفهای رفتاری


‏مرحله ششم: تدوین برنامه ها


‏مرحله هفتم: رابطه برخی از مفاهیم تعلیم و تربیت با یکدیگر


‏مرحله هشتم: بررسی و ارائه فلسفه تربیت فعالیتها و برنامه های تربیتی نفیس


‏مرحله نهم: ترجمه کاربردی برنامه ها و انتخاب روشهای پیشرفته


‏مرحله دهم: تحلیل و بررسی روشهای پیشرفته و موفق


‏مرحله یازدهم: تهیه محتوی فعالیتها و برنامه ها


2


‏مرحله دوازدهم: کارشناسی کاربرد روانشناسی و تخصصهای مربوط به آن در اجرای برنامه ها


‏مرحله سیزدهم: سازماندهی و تشکیلات سازماندهی


‏مرحله چهاردهم: بررسی و برنامه ریزی جغرافیایی فضاهای تربیتی


‏مرحله پانزدهم: شاخه های تربیت


‏مرحله نهایی : تدوین نظام ارزشیابی یا آ‏ئ‏ینه تربیت


‏واژه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام


‏علم از زبان قرآن و حدیث ‏–‏ تعریف تعلیم ‏–‏ جایگاه تربیت و مقایسه آن با تعلیم


‏مقایسه تعلیم و تربیت بر اساس بینش اسلامی


‏تعریف آموزش ‏–‏ تعریف پرورش - اهداف رفتاری در برنامه ها و فعالیتهای تربیتی


‏چند نمونه از فعالیتهای تربیتی رسمی در مدارس 1


‏مقدمات و عوامل پیدایش طرح


‏نمونه هایی از آثار تربیتی نماز جماعت ‏–‏ اهداف مربوط به جماعت در نماز


‏روش ایجاد انگیزه و علاقه به شرکت در نماز جماعت ‏–‏ روشهای احکام و آداب نماز جماعت 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله طراحی و تدوین نظام آموزشی

خرید آنلاین