دانلود مقاله زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد

دانلود مقاله زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد

دانلود مقاله زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد


پسوند : word (..doc) - صفحه : 5


بخشی از فایل :


 


‏1


‏زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد.


‏كليم گلبريت: دادگاه شنيد كه او چگونه مورد سوء استفاده واقع شده است.


‏يك زن به دليل قبل همسرش كه پليس بوده و سالها او را وادار به سوء استفاده (بهره‌كشي) جنسي مي كرده است، گناهكار شناخته شد.


‏يك هيئت منصفه در دادگاه عالي در گلاسگو كليم گلبريت 30 ساله را به شليك وحشيانه به سر ايان گلبريت در خانه و به هنگام خواب، در ساحل غربي اسكاتلند محكوم كرد.


‏حالا طرح ها براي تشكيل يك گروه فعاليت آزاد كردن او در حال شكل گيري است.


‏او با سر پائين و گريه كنان ايستاده بود، هنگامي كه قاضي لورد اوسبورن گفت: پارلمان تنها تصميمي را كه من مي توانستن در اين شرايط اتخاذ كنم را با توجه به رأي دادگاه حسب ابد مقرر كرده است.


‏3


‏هنگامي كه كيم گلبريت از جايگاه خويش به پائين برده مي شد، مادر پريشان او، هق هق كنان فرياد زد: «متأسفم، متأسفم»


‏قبل از بيرون فرستادن مرد و 4 زن هيئت منصفه لودر اورسبورن گفت كه ما مجبور بوديم تصميم بگيريم كه آيا مرگ ايان گلبريت قبل بوده است يا خودكشي.


‏او گفت: «هيچ مدركي براي تبرئه اينجا موجود نيست.»


‏در شرايط اين حالت مسأله اين است كه آيا قاضي تو را در تمام اين شرايط راضي ساخته است كه قتل يك حكم نامناسب است يا اين كه در اين شرايط خودكشي مقصر حكم مناسب است.


‏گلبريت التماس مي كرد براي قتل شوهر 6 فوت و 6 اينچي‌اش با شليك گلوله در سر او از اسلحه اي كه در خانه در كوره داشت، در ماه ژانويه بي گناه است.


‏او به دادگاه گفت كه به اين خاطر به اين عمل دست زده كه آن را تنها راه رهايي از سال ها سوء استفاده (بهره كشي) منظم جنسي كه در دستان شوهرش تحمل مي كردند مي دانسته است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زنيِ كه سوء استفاده جنسي شده بود به قتل متهم شد

خرید آنلاین