دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2

دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2

دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (روانشناسی شخصیت2) را ویرایش کنید.


روانشناسی شخصیت2 - word (..doc) - دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2 ,روانشناسی شخصیت2,دانلود دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2 ,روانشناسی,شخصیت2


فایل : filetypetxt


14 صفحه


متن نمونه :


 


2


‏روانشناسی شخصیت :


‏ ‏تعاریف مختلفی از ‏شخصیت ‏ارائه شده است که هر یک بر وجهی از ‏شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) ‏شخصیت را «‏الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با ‏محیط تعیین می‌کند» ‏تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ‏ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «‏مجموعه ‏ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد ‏می‌شوند» ‏تعریف می‌کنند.


‏شخصیت (Personality) ‏از ریشه لاتین (Persona) ‏که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی ‏دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این ‏موضوع اشاره دارد که «‏شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر ‏چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران ‏باشد».


‏شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود ‏که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ‏ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح


2


‏ویژگی شخصیتی ‏به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی ‏اطلاق می‌شود.


‏نگاه اجمالی


‏ ‏شخصیت‏ ‏یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل ‏انرژی ‏در ‏فیزیک ‏است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ‏، افکار (Thoughts) ‏، ‏انگیزش (Motivation) ‏، ‏هیجان (Emotion) ‏و ‏…‏ استنباط می‌شود. شخصیت ‏باعث تفاوت (Difference) ‏کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط ‏در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی ‏به همدیگر شباهت دارند بنابراین ‏شخصیت ‏را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم ‏با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد ‏مطالعه قرار داد.


‏از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای ‏قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «‏خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت



 


 




 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 





دسته:

دانلود مقاله روانشناسی شخصیت2

خرید آنلاین