دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل

دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل

دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (روانشناسی درک متقابل) را ویرایش کنید.


روانشناسی درک متقابل - word (..doc) - دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل ,روانشناسی درک متقابل,دانلود دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل ,روانشناسی,درک,متقابل


فایل : filetypetxt


46 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏روانشناسي درك متقابل


‏چيزي را دوست دارند ،چه كار مي خواهند بكنند در روانشناسي مبحثي وجود دارد به نام ادراك ميان فردي كه به نحوه قضاوت افراد و برداشت آنان ازسايرين مي پردازد .آگاهي از چگونگي مراحل اين قضاوتها وبرداشتها مبحث بسيار شيريني است كه بسياري ازروانشناسان را مشغول ساخته است. كتاب حاضر به بررسي اعظم نتايج تحقيقاتي كه دراين زمينه صورت گرفته، مي پردازد.


‏ما همواره درحال قضاوت نسبت به اعمال و رفتارهاي سايرين هستيم : اينكه چه و علت رفتار آنها چيست. شايد مردي را كه به سرعت ازبرابرمان عبور مي كند شخص بي ادبي بدانيم،باديدن يك زن جوان در جلسه شغلي او را بسيار بلند پرواز تصور كنيم ،ويا فكر كنيم كه فلان كودك در كلاس درس بسيار خلاق است. اين برداشتها دربسياري از موارد داراي تاثيرات مستقيم و عملي بر هر دو طرف ،قضاوت كننده وقضاوت شونده ، مي باشد.


‏كريستوفرايشروود جمله معروفي دارد بدين مضمون :من يك دوربين هستم . با كمي تفكر مي توان دريافت كه ما نه فقط يك ضبط كننده ساده وقايع واطلاعات همچون دوريبن يا ضبط صوت ،بلكه تحليل كننده آنها نيز هستيم .كار ماصرفاً ثبت داده هايي كه به چشم يا گوشمان مي رسد نيست ،ما آنها را ادراك مي كنيم وبه آنها معنا مي دهيم .


‏3


‏اما همواره اين امكان وجوددارد كه درقضاوت خود دچار اشتباه شويم ،براي مثال ممكن است آن دخترعينكي دچار ناراحتي چشم باشد ويا پسرجوان آهنگهاي موتزارت را به موسيقي راك ترجيح دهد.در اينجا سؤالي پيش مي آيد :آيا قادريم به طورصحيح جزئي ترين وظريف ترين حالات ورفتارهاي اشخاص را تفسيركنيم ،يااينكه برداشتهاي ما غالباً نادرست است؟


‏ادراك ميان فردي به قضاوت مااز منش افرادميپردازد ،يعني تجزيه وتحليل خصوصيات وطبيعت آنهابايد توجه داشت كه اين برداشتها تنها يك عقيده ساده نيستند ،بلكه به واسطه آنهاست كه علت رفتار وكردار ديگران را تبيين مي كنيم. وانگهي اين قضاوتها، نوعي انتظار ازرفتار شخص مورد نظر را به همراه دارد :ما توقع داريم كه يك خانم مهربان همواره همين رفتار ملاطفت آميز خودرا داشته باشد.


‏همچنان كه در كتاب خواهيم ديد، آيا انتظارات ما ازاشخاص برنگرش آنها مؤثر است.


‏يك تصادف رادر نظر بگيريد ،چنانچه شخصي كه تصادف كرده پسرجواني بااتومبيل اسپرت باشد، به احتمال زياد بيننده علت تصادف او را سرعت بالاي او در رانندگي مي داند و وي رامقصر مي پندارد،هرچندكه به درستي ازسرعت واقعي اواطلاع ندارد.در


‏عامل نخست،اينجا استنباط بيننده برمبناي يك عقيده رايج شكل گرفته،مبني براينكه جوانان هنگام رانندگي باسرعت زياد حركت مي كنند. لذا فرضيات ما در مورد اشخاص مي تواند موجب بازسازي وقايع ذهن ماشود. ازاين رو آگاهي ازتصوراتي كه راجع به آنها داريم، نحوه گروهبندي آنها به طبقات مختلف همچون جوانان وسالخوردگان ، وتوقعات خاصي كه ازهر گروه داريم ،بسيار حائزاهميت است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله روانشناسی درک متقابل

خرید آنلاین