دانلود مقاله رها شده از سوء استفاده

دانلود مقاله رها شده از سوء استفاده

دانلود مقاله رها شده از سوء استفاده

رها شده از سوء استفاده - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 16


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏2


‏رها شده از سوء استفاده


‏چيزهايي كه زنان مي گويند و كارهايي كه مي توانند انجام دهند:


‏هر روز در اوكلند، نيوزلند، زنان هر روز به دنبال زندگي رها از خشونت و سوء استفاده مي گردند. آنها تصويري از تغيير در زدگي خود و كودكانشان در ذهن دارند. اين پروژه تحقيقي در ضميمه خشونت خانگي از تعدادي از افراد بومي و توسط هيئت ترفيق سلامتي عمومي و هيئت محلي و بين المللي تحقيق انجام گرفته است. اين پروژه همچنين توسط داستانهايي كه كاركنان هيئت ترفيع سلامتي عمومي از زنان و آژانس ها كه به آنها در حل مشكلات كمك مي كردند درباره تلاش براي پايان خشونت در خانه هايشان و يا جدايي از مردمان سوء استفاده گرشان مي شنيدند الهام گرفته است.


‏پنجاه و پنج زن در اوكلند دفعات مكرر، در مورد تجربه هايشان جهت شناسائي عوامل كمك كننده يا بازدارنده در اقدامات آنها عليه سوء استفاده مصاحبه شدند. تجارب اين زنان قلب گزارش است و جهت آن را تعيين مي كنند.


‏3


‏اين گزارش در سه ناحيه حاضر شده است. مردم مائوري عموم مردم و مردم ناحيه اقيانوس آرام. شرايط خاص ماوري به دليل وجود مردان سازش گير در منطقه «اوتوروا» در نيوزلند، عمليات طرح نقشه، فرايندهاي جمع آوري اطلاعات تجزيه و تحليل و حضور مكاتبات تحقيقي شروع به كار كرد. تحقيق «ماؤري» علاوه بر مصاحبات شخصي با زنان شامل مشاورات با اشخاص و گروه ها نيز مي شد. اين مكاشفات در يك پوستر در فصلي مجزا درون گزارش با عكس هاي مربوطه وجود دارد و به گزارش عمومي بلندتر موجود رجوع داده مي شود.


‏اطلاعات به طور منظم در طول 3 سال (97-2000‏) جهت طراحي و حمايت از اقدامات مربوط به جلوگيري از مقوله خشونت عليه زنان جمع آ‎وري شد. مقياس اين معزل و اهميت اين موضوع براي زندگي اجتماعي، فرهنگي و روحي در نيوزلند به طور افزايشي مدنظر قرار گرفت. صداهاي اين زنان اولويت بندي شد دسترسي به آرزوهايشان و آرزوهاي زنان مانند آنها براي داشتن يك زندگي صلح آميز به زندگي خانوادگي و جامعه اي صلح آميز خواهد انجاميد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله رها شده از سوء استفاده

خرید آنلاین